Około 80 % energii zużywanej w Unii Europejskiej pochodzi z paliw kopalnych. Opady środowiskowe tego systemu, wraz z kwestiami bezpieczeństwa i nieuniknionymi implikacjami ekonomicznymi, sprawiają, iż priorytetem staje się bardziej racjonalne zużywanie energii.

LU-VE SPA otrzymuje certyfikat EN 16001
Grupa LU-VE, która jest wierna swoim zasadom nauki i nowoczesnego rozwoju i jest zaangażowana w poszanowanie podstawowych zasad ochrony środowiska, otrzymała prestiżowy certyfikat UNI CEI EN 16001: 2009 „ Systemy zarządzania energią”. Norma EN 16001 jest istotnym narzędziem do poprawy wydajności energetycznej, która pozwala na zmniejszenie kosztów energii, na stałą poprawę wydajności energetycznej oraz na zmniejszenie emisji gazów z efektem cieplarnianym.

Certyfikat dla systemu zarządzania energią, wystawiony przez ICIM/CISQ (obowiązujący do kwietnia 2014) został wystawiony za ”projektowanie, produkcję i kontrolę szczelności wymienników ciepła w sektorze klimatyzacji i chłodnictwa, za pomocą procesów obróbki mechanicznej, wykonywanych samodzielnie i przez podwykonawców; za obróbkę lutowania, mycia i malowania, wykonywanych samodzielnie i przez podwykonawców; za autoprodukcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych”.

Od 2008, w centralnej siedzibie Grupy LU-VE (Uboldo, Larese, Włochy) działa najnowocześniejsza instalacja fotowoltaiczna, która przez ten czas wyprodukowała ponad 450 tysięcy kWh., co pozwoliło zaoszczędzić ponad 84 TEP, wraz ze zmniejszeniem emisji substancji zanieczyszczających z efektem cieplarnianym do atmosfery (unikając ok. 240 tys. kg CO2).

Źródło: LU-VE S.p.A.