Z dniem 30 grudnia 2011, Grupa LU-VE, za pośrednictwem LU-VE Szwecja AB, nabyła firmę Asarums Industriaktiebolag (AIA) z G & L Beijer AB.

LU-VE Group kupuje AIA
Asarums Industriaktiebolag jest jedną z wiodących firm w branży chłodnictwa na rynkach skandynawskich. Firma wykazuje sprzedaż na poziomie € 11,2M i zatrudnia 75 pracowników.

Około 50% sprzedaży AIA jest dokonywanych za pośrednictwem sieci dystrybucji G & L Beijer, a pozostałe 50% poprzez własną organizację sprzedaży. Szczegóły finansowe transakcji są niejawne.

W konsekwencji, LU-VE i G & L Beijer zawarli długoterminową, globalną umowę partnerstwa, na bazie której G & L Beijer będzie dystrybutorem produktów chłodniczych LU-VE na zasadzie wyłączności na wybranych rynkach.

Grupa LU-VE dostrzega w tej transakcji wielką szansę, aby pełniej rozwijać swoją obecność na rynkach skandynawskich i korzystać z 50-letniego doświadczenia firmy AIA w dziedzinie technologii wymiany ciepła.

W tej transakcji jako doradca finansowy działał bank - Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA a Studio Biscozzi Nobili piastował stanowisko doradcy prawnego Grupy LU-VE

Pasja przywództwa LU-VE zostanie wzmocniona przez dodanie zaawansowanego SZWEDZKIEGO KNOW-HOW naszej branży.
Nasze przywództwo rozpoczęła technologia Contardo, zawsze w czołówce w latach 1960 i 70-tych.
LU-VE usprawniło wszystkie swoje produkty w oparciu o ważne innowacje lat 80. i 90. oraz korzystając z nowych konstrukcji pierwszej dekady tego tysiąclecia.

Te osiągnięcia są wynikiem badań specjalistów, we współpracy z wieloma młodymi technikami, którzy rozwijali swoje doświadczenie w laboratorium w LU-VE.

Fundamentalne znaczenie miała ścisła współpraca z Politechniką w Mediolanie, a dla niektórych projektów specjalnych, współpraca podjęta była z innymi ważnymi ośrodkami badawczymi, takimi jak uniwersytety w Padovie, Trento i Kopenhadze.

TERAZ, nabycie AIA, daje naszej GRUPIE nowe siły i pomysły na umocnienie naszych możliwości dalszego rozwoju w branży chłodnictwa i dla DRY COLLERÓW DLA RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH, tak aby zapewnić najlepsze usługi naszym klientom i nowym segmentom rynku.

... Nasza pasja do przywództwa trwa.

LU-VE