Sukces na rynku międzynarodowym Grupy LU-VE wiąże się także z nowoczesną polityką badań i rozwoju oraz z respektowaniem podstawowych zasad ochrony środowiska.


W zgodzie z polityka prośrodowiskową, w głównej siedzibie Grupy w Uboldo, zostało zainstalowane najbardziej nowoczesne urządzenie fotowoltaiczne. Instalacja, która wykorzystując światło słoneczne, jedynie w pierwszym roku działania produkuje ponad 227 tys. kWH, co daje oszczędności rzędu 50 TEP (energetyczny równoważnik tony ropy) oraz zmniejsza emisję zanieczyszczonych substancji do atmosfery, jak również efekt cieplarniany (np. ponad 112 tys. kg niewyemitowanego CO2 do atmosfery).

Źródło: LU-VE