Działania wykonane przez spółkę KLIMOR, która należy do grupy kapitałowej KLIMA-THERM, rozpowszechniają lokalny marketing sportowy. Cel, który spółka przed sobą postawiła to wsparcie małych inicjatyw sportowych realizowanych w bliskim otoczeniu firmy.

Lokalne inicjatywy sportowe zyskały wsparcie spółki KLIMOR
Jednym z beneficjentów projektu został Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W ramach nawiązanej współpracy sponsoringowej firma KLIMOR otrzymała status partnera wspierającego drużynę piłkarską reprezentującą Wydział podczas wiosennych rozgrywek Międzywydziałowej Ligii Piłki Nożnej. Logo KLIMOR eksponowane jest zarówno na strojach zawodników, jak i we wszystkich kluczowych mediach internetowych powiązanych z uczelnią, samorządem studenckim oraz samą ligą piłkarską.

KLIMOR wspiera lokalne inicjatywy sportowe

Poza środowiskiem akademickim, KLIMOR działa również na rzecz klubów sportowych propagujących aktywny tryb życia wśród społeczności lokalnych, czego przykładem jest m.in. zaangażowanie firmy w sponsoring klubu żeglarskiego „Rewska Szkuta” działającego w akwenie Zatoki Puckiej. Branding 5 łódek regatowych, które biorą udział we wszystkich zawodach organizowanych przez klub, w sposób kontekstowy podkreśla pochodzenie marki KLIMOR i jej związek z rynkiem morskim w zakresie jednej z grup oferowanych produktów klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Lokalna promocja KLIMOR w niedawno rozpoczętym sezonie wiosenno-letnim obejmuje ponadto sponsoring sportowy drużyny kolarskiej w Gdyni, w skład której – co szczególnie cenne – wchodzą także Pracownicy firmy.

- Ideą marketingu sportowego jest wykorzystanie atutów sportu i związanych z nim, pozytywnych emocji w procesie kreowania i rozwijania marki sponsora. Promowanie naszej firmy poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych traktujemy jako jedno z narzędzi budowy świadomości marki KLIMOR w bliskim otoczeniu biznesowym organizacji. Działania te mają również na celu podkreślenie naszego zrozumienia i poparcia dla koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu rozumianej jako aktywne zaangażowanie firmy w przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia funkcjonowania określonej społeczności – podsumowuje Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR w Grupie KLIMA-THERM.