Program do obliczeń cieplnych i hydraulicznych preizolowanych przewodów sieci cieplnych firmy Logstor.

Program umożliwia wykonanie siedmiu typów obliczeń: - obliczenia hydrauliczne sprowadzające się do wyznaczenia wymaganej średnicy przewodu przy zadanej prędkości lub spadku ciśnienia lub też wyznaczenia przepustowości przewodu,
- wyznaczenia straty ciepła dla rurociągów układanych zarówno pod ziemią jak i na estakadach,
- wyznaczenia naprężeń i wydłużeń powstających w przewodach układanych pod ziemią w zależności od przyjętej metody kompensacji naprężeń,
- obliczenia schłodzenia nośnika ciepła w przewodach oraz czasu schłodzenia do zadanej temperatury,
- wyznaczenia temperatury płaszcza oraz punktu rosy na przewodach układanych napowietrznie,
- wyznaczenie wymiarów podpór rurociągów,
- obliczenia elementów rurociągów układanych w wykopach.

Obliczenia można wykonać dla wody, oleju lub innej dowolnej cieczy o znanej gęstości, lepkości i cieple właściwym Program dostępny jest na stronie producenta firmy Logstor pod adresem www.logstor.com