Hiszpańscy uczeni stworzyli rozwiązanie oparte na nanotechnologii, umożliwiające kondensację pary wodnej w lód w temperaturze pokojowej - napisał portal Eureka Alert.

Lód w temperaturze pokojowej
Badacze z Centre d'Investigació en Nanocicncia i Nanotecnologia (CIN2) zajmowali się zjawiskiem kondensacji pary wodnej w troposferze i stworzeniem materiałów, które mogłyby powodować sztuczną kondensację pary wodnej w temperaturze pokojowej. Miałoby to duże znaczenie dla technik chłodniczych a także dla urządzeń dla obiektów sportowych jak tory saneczkarskie.

"Kilka dekad temu naukowcy przewidywali, że materiały o strukturze heksagonalnej podobnej do lodu naturalnego będą idealnym środkiem kondensacji pary wodnej i tworzenia lodu oraz deszczy" - twierdzi dr Albert Verdaguer z CIN2.

Naukowcy z CIN2 zajęli się fluorkiem baru, naturalnym minerałem często występującym w przyrodzie. Po badaniach mikroskopowych zarówno mikroskopem optycznym jak i skaningowym oraz dokładnych badaniach właściwości wydawało się, że jest on złym agentem kondensacji. Jednak badania ujawniły, że uszkodzenie na powierzchni minerału zwiększa jego zdolności kondensacji wielokrotnie i może ona następować już temperaturze pokojowej. Według zespołu Verdaguera kondensacja ta jest indukowana przez formację dwuwymiarowych struktur heksagonalnych, przypominających lód pojawiających się na powierzchni uszkodzeń fluorku baru.

Następnym krokiem zespołu ma być stworzenie sztucznego minerału, który w postaci proszku wywoływałby kondensację od razu w postaci lodu. Jak twierdzi Verdaguer, kondensacja w postaci lodu jest bowiem bardziej wywoływana przez sam efekt powierzchniowy minerału, który do niej posłużył niż jego temperaturę. W przyszłości naukowcy z Hiszpanii planują opracowanie "inteligentnych materiałów" wywołujących kondensację sposób przez nich zamierzony.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce