Seminarium szkoleniowym 18 listopada w Częstochowie, firma SYSTEMAIR S.A. rozpoczyna cykl szkoleń dla projektantów i studentów.Firma Systemair S.A.
ma przyjemność zaprosić Państwa
w dniu 20 listopada 2008 r. (czwartek)
na seminarium szkoleniowe pt.
Energooszczędne rozwiązania Systemair w instalacjach wentylacyjnych.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, układy sterowania i regulacji.

Miejsce i termin:
Szkolenie odbędzie się 20.11.2008 r. w godzinach 9:00-15:00
w sali 200 Wydziału Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18

(sala znajduje się w budynku B w przybudówce głównego budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na II piętrze)
Program spotkania
09:15-09.30
- przywitanie uczestników szkolenia przez przedstawicieli firm: SYSTEMAIR S.A., LEMAR Sp.J. oraz DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.
- przedstawienie programu spotkania
90:30-10:15
prezentacja firmy Systemair: ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA SYSTEMAIR, ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH. CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA:
- odzyski ciepła oraz rozwiązania energooszczędne w nowoczesnych instalacjach wentylacyjnych na przykładzie central tj. Systemair DV, Time, Rotovex, Topvex, Maxi, VX, VR,
- przykłady doboru central wentylacyjnych - praktyczny dobór z wykorzystaniem programów SSP, SystemAirCAD oraz katalogu.
10:15-10:30 - bufet (kawa / herbata)
10:30-11:15
prezentacja firmy Systemair: ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA SYSTEMAIR, ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH. CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - c.d.:
- przykłady obliczania współczynnika kosztów eksploatacji LCC na podstawie programu doboru SystemAirCAD,
- prezentacja urządzeń z odzyskiem ciepła Systemair za pomocą Katalogu Online,
- sposoby regulacji i sterowania - omówienie układów automatyki stosowanych w centralach Systemair.
11:15-11:45 - bufet (kawa / herbata)
11:45-12:45
prezentacja firmy DAIKIN: SYSTEMY GRZEWCZE ALTHERMA FIRMY DAIKIN - POMPY CIEPŁA POWIETRZE / WODA
12:45-13:30 - poczęstunek i zakończenie spotkania
Uczestnictwo:
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz rejestracyjny
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń. W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy.

Harmonogram listopadowych szkoleń SYSTEMAIR:
18.11.2008 r., CZĘSTOCHOWA
Miejsce: Politechnika Częstochowska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, Sala seminaryjna, ul. Dąbrowskiego 73
Temat: Prezentacja programu do projektowania AirCAD - szkolenie dla projektantów wentylacji
>>zgłoszenie udziału
20.11.2008 r., GLIWICE
Miejsce: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Środowiska i Energetyki, ul. Konarskiego 18 sala 200
Temat: ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA SYSTEMAIR, ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH. CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
>>zgłoszenie udziału
25.11.2008 r., CZĘSTOCHOWA
Miejsce: Politechnika Częstochowska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, ul. Dąbrowskiego 73
Temat: Warsztaty dla studentów - AirCAD
25.11.2008 r., BIAŁYSTOK
Miejsce: NOT Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
Temat: Prezentacja wybranych urządzeń wentylacyjnych Systemair. Nowości w ofercie na przykładzie Katalogu Online.
26.11.2008 r., POZNAŃ
Miejsce: Centrum Kongresowe – Hotel IOR, ul. Władysława Węgorka 20 (dawniej ul. Iwana Miczurina),60-318 Poznań
Temat: URZĄDZENIA DO ROZDZIAŁU POWIETRZA SYSTEMAIR - NOWOŚCI W OFERCIE