Warszawa, 5 kwietnia 2004 r.
LIST OTWARTY
DO PANA ANDRZEJA SOKULSKIEGO,
Prezesa Zarządu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP

Szanowny Panie,
Ponieważ nie dał nam Pan okazji do wyjaśnienia pewnych ważnych dla branży chłodniczej kwestii w bezpośredniej, merytorycznej dyskusji, postanowiliśmy tą drogą zadać Panu kilka nurtujących nas pytań.
Na jakiej podstawie opiera Pan swoje twierdzenie, zaprezentowane w dniu 29.03.2004 na posiedzeniu sejmowej podkomisji omawiającej projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, że prowadzone przez COCH na zlecenie Fundacji PROZON szkolenia na tzw. Zieloną Kartę cieszyły się dużym zainteresowaniem wyłącznie dlatego, iż ich uczestnikom płacono po 130 złotych za udział w szkoleniu?
Skąd bierze się Pańskie przypuszczenie, że większość Zielonych Kart serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wydano w związku z tym sprzątaczkom i robotnikom budowlanym, którzy otrzymane od COCH pieniądze zamienili na wódkę w pobliskim sklepie monopolowym?
Czy właśnie dlatego uważa Pan, że blisko 2.200 Zielonych Kart wydanych dotychczas uczestnikom szkoleń prowadzonych przez COCH oraz pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa przez Mastę i Systherm, powinno jak najszybciej znaleźć się na śmietniku i zostać zastąpionych certyfikatami ukończenia szkoleń SIMP?
Co faktycznie oznacza informacja zamieszczona na stronie internetowej Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP (www.chik.pl/szkolenia.htm), że „obsługę organizacyjną szkoleń prowadzi Centrum Innowacji Technicznych Chłodnictwa i Klimatyzacji (CIT CHIK SIMP) przy stowarzyszeniu SIMP”?
Czy prawdą jest, że prowadzi Pan osobiście działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Innowacji Technicznych Chłodnictwa i Klimatyzacji (CIT CHIK SIMP), zarejestrowaną pod numerem ewidencyjnym 45440 w Urzędzie Dzielnicowym Bielany m.st. Warszawy?
Jaka część opłat ponoszonych przez uczestników Pańskich szkoleń trafia do Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, a jaka pozostaje w CIT CHIK SIMP?
Jakie argumenty mógłby Pan przytoczyć na poparcie głoszonej przez Pana tezy, że jedynie Sekcja ChiK SIMP jest „właściwą reprezentacją środowiska branżowego w kwestii szkoleń i oceny kwalifikacji”, natomiast „proponowane przez różne firmy pakiety szkoleniowe (...) są trickiem reklamowym” (Chłodnictwo 1-2/2004, str. 13)?
Na koniec chcielibyśmy podzielić się pewną refleksją. Otóż jesteśmy przekonani, że ogromny wysiłek włożony w ostatnim okresie przez Pana jako reprezentanta SIMP, a także przez przedstawicieli KFCh i Fundacji PROZON w prace nad nową ustawą „ozonową”, nie poszedł na marne, a ostateczna wersja ustawy – przy wszystkich jej niedoskonałościach – jest bez porównania korzystniejsza dla środowiska (branżowego i naturalnego), niż pierwotny projekt.
Ale podejmujemy się również obronić tezę, że Pańska nadzwyczajna aktywność zmierzająca do zawłaszczenia całej sfery szkoleń i certyfikacji na wyłączność dla SIMP, przyniosła ostatecznie szkodę tej zasłużonej organizacji.
Ze szczerym zainteresowaniem czekamy na Pańskie rzeczowe odpowiedzi na postawione pytania.

Z poważaniem,

Wojciech Żmigrodzki Prezes Zarządu KFCh
Marek Wawryniuk Przewodniczący Rady Nadzorczej KFCh


k/o:
1. Zarząd Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
2. Członkowie Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców
3. Firmy serwisowe branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, współpracujące z Fundacją PROZON
4. Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie
5. Posiadacze Zielnych Kart Serwisanta Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych
6. Redakcje mediów branżowych – czasopisma: "Chłodnictwo", "Chłodnictwo i Klimatyzacja", "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna"; portal: "www.wentylacja.com.pl"
7. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
8. Członkowie sejmowej Nadzwyczajnej Podkomisji zajmującej się projektem ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
9. Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej
10. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Przemysłowej
11. Ministerstwo Środowiska, Departament Polityki Ekologicznej
12. Stowarzyszenie Serwis-Polska

Komentarze

  • internautom i chłodnikom nalezy sie wyjasnienie

    Mysle ,ze pan Sokulski winien pozwac oszczercow przed temide,jezeli jest to oszczerstwo,jezeli zas nie to winien natychmiast podac sie do dymisji,a sprawa winien zajac sie prokurator.

  • wiedza tajemna

    ciekawy jestem jakaż to wiedza tajemna przekazywana jest na tych szkoleniach,jakież wartosci intelektualne posiadaja wylacznie przedstawiciele CIT CHIK STMP ktorej nie posiadaja inni.