List Krajowego Forum Chłodnictwa skierownay do wszystkich firm branży chłodnictwa i klimatyzacji oraz do zakładów przemysłowych wykorzystujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.


Warszawa 06.09.2007 - list Krajowego Forum Chłodnictwa
Do wszystkich firm branży chłodnictwa i klimatyzacji
oraz do zakładów przemysłowych wykorzystujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

Szanowni Państwo,
Odliczanie... Do kolejnej edycji największej i najbardziej prestiżowej w środkowo-wschodniej Europie imprezy promującej chłodnictwo i klimatyzację pozostał już raptem tydzień!
III Forum Chłodnictwa współorganizowane przez nas podczas międzynarodowych targów Polagra-Tech 2007 odbędzie się w dniach 17-20 września br. (od poniedziałku do czwartku). Miejsce: Poznań, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. W Salonie Chłodnictwa i Klimatyzacji (pawilon nr 6A) znajdziecie Państwo ofertę kilkudziesięciu innowacyjnych wystawców, kilkadziesiąt nowości technologicznych. Ekspozycje członków Krajowego Forum Chłodnictwa zajmą ponad połowę powierzchni wystawienniczej. Szukajcie stoisk oznaczonych emblematem KFCh! Tu będziecie mogli spotkać kilka tysięcy odwiedzających targi profesjonalistów związanych z branżą chłodnictwa i klimatyzacji.
Oprócz wizyty na poszczególnych stoiskach, zapraszamy także do dyskusji na temat wzorcowych zasad dostawy i montażu urządzeń chłodniczych oraz o perspektywach stosowania syntetycznych czynników chłodniczych w okresie najbliższych kilku lat. To bardzo ważne sprawy, gdyż obecnie uczestniczymy w kształtowaniu wymogów certyfikacyjnych dotyczących personelu i firm. Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, certyfikacja dotyczyć będzie nie tylko firm instalacyjno-monterskich z branży chłodnictwa i klimatyzacji, ale także finalnych użytkowników instalacji, którzy nie zlecą stałej opieki serwisowej zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom.
Powyższym zagadnieniom poświęcimy prelekcje i panele dyskusyjne, które odbędą się pod koniec drugiego dnia targów (wtorek, 18 września, godz. 17:00-18:00), w Sali Konferencyjnej KFCh zlokalizowanej w pawilonie 6A.
Na stoisku Krajowego Forum Chłodnictwa (stoisko nr 1 w pawilonie 6A), lub w usytuowanej obok Kawiarence Forum Chłodnictwa, przez wszystkie dni targowe będzie można – przy dobrej kawce – zasięgnąć porad dotyczących syntetycznych czynników chłodniczych. Tu będą też zbierane wstępne deklaracje na tanie, profesjonalne szkolenia dla branży chłodnictwa i klimatyzacji, które zorganizujemy w latach 2008-2009.
Ponadto, pierwszego dnia Polagra-Tech, tj. w poniedziałek 17 września, na stoisku KFCh będą także dyżurować eksperci z Agencji J&J zajmujący się pozyskiwaniem środków pomocowych Unii Europejskiej dla firm branży chłodnictwa i sektora spożywczego, na cele inwestycyjne i szkoleniowe. Warto nas odwiedzić!
W przeddzień targów, 16 września 2007 r. przypada okrągła, dwudziesta rocznica podpisania Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Dzień ten świętujemy jako Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Fundacja PROZON, której stoisko będzie tuż przy ekspozycji KFCh, przypomina o konieczności wycofywania z użycia czynników chłodniczych niebezpiecznych dla warstwy ozonowej. Na stoisku Fundacji będzie można zasięgnąć opinii nt. ekologicznych zamienników za niegdyś najbardziej popularny czynnik chłodniczy R22 (z grupy HCFC). PROZON doradzi także jak sprawnie i relatywnie niedrogo wymienić w istniejących urządzeniach stare czynniki HCFC na czynniki z grupy HFC. Zwracamy uwagę użytkownikom urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, że perspektywie kilku lat R22 musi zostać całkowicie wycofany z użycia. A już od 2010 r. zabronione będzie wykorzystywanie nowych substancji tego typu.
W załączeniu poniżej znajduje się zaproszenie na targi, firmowane przez Prezesa Krajowego Forum Chłodnictwa oraz Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przekazujemy także szczegółowy program III Forum Chłodnictwa oraz krótką notkę o tym kogo reprezentujemy i czym się zajmujemy.
Osobom zainteresowanym przyjazdem na targi bezpłatnie wysyłamy pocztą zaproszenia upoważniające do bezpłatnego wejścia na teren MTP. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na te wejściówki e-mailem, na adres biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
. W temacie wiadomości prosimy wpisać BILET POLAGRA, a w treści prosimy koniecznie podać nazwę firmy i dokładny adres korespondencyjny. To nieco ułatwi nam pracę.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach KFCh (wtorek, 18 września, godz. 17:00-18:00) prosimy o przesłanie potwierdzenia e-mailem również na adres biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
. Analogicznie, w temacie wiadomości prosimy wpisać SEMINARIUM POLAGRA, a w treści prosimy podać nazwę firmy i liczbę osób, które wyrażają chęć udziału w tych panelach dyskusyjnych. Udział w seminarium jest nieodpłatny, ale prosimy o wcześniejsze zgłoszenie/potwierdzenie obecności.
Do zobaczenia na III Forum Chłodnictwa podczas targów Polagra-Tech 2007!
>>> wzór zaproszenia na Polagra-Tech
>>> program III Forum Chłodnictwa
>>> KFCh - Przyłącz się do nas

Przyłącz się do nas!

Zapraszamy!

Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
ul. Zamieniecka 25, 04-158 Warszawa
tel.: 0600 281 279, faks: (022) 201 21 23
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
www.forum-chlodnictwa.org.pl