Lindab, szwedzka spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz produktów dla budownictwa kontroluje obecnie 96,7% akcji Centrum Klima, po nabyciu 44,93% akcji spółki, w ramach wezwania ogłoszonego 2 maja tego roku. Przed ogłoszeniem wezwania, 30 kwietnia 2012 roku Lindab sfinalizował umowę z głównymi akcjonariuszami Centrum Klima SA i objął 51,8% akcji spółki.

Lindab w posiadaniu 97% akcji Centrum Klima
Wezwanie Lindab na akcje Centrum Klima zakończone sukcesem – Lindab kontroluje 96,7% akcji spółki

Lindab, szwedzka spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz produktów dla budownictwa kontroluje obecnie 96,7% akcji Centrum Klima, po nabyciu 44,93% akcji spółki, w ramach wezwania ogłoszonego 2 maja tego roku. Przed ogłoszeniem wezwania, 30 kwietnia 2012 roku Lindab sfinalizował umowę z głównymi akcjonariuszami Centrum Klima SA i objął 51,8% akcji spółki.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zamiarem Lindab (spółki notowanej na Nasdaq OMX Nordic Exchange w Sztokholmie), jest wycofanie Centrum Klima z obrotu na GPW. Nastąpi to prawdopodobnie w trzecim kwartale bieżącego roku.

Najważniejsze informacje o wezwaniu:
• Akcjonariusze Centrum Klima złożyli zapisy sprzedaży obejmujące 3.827.787 akcji, reprezentujących 44,93% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA.
• Cena w wezwaniu wynosiła 14,50 zł za akcję.
• Zapisy w ramach wezwania przyjmowane były w dniach 21 maja – 19 czerwca 2012 roku. Rozliczenie wezwania nastąpiło 26 czerwca.
• Transakcja nie wymagała uzyskania zgody organów ochrony konkurencji.

- Bardzo cieszymy się z sukcesu wezwania. Przejęcie 96,7% akcji Centrum Klima oznacza, że możemy podjąć kolejne kroki, zmierzające do przejęcia 100-proc. kontroli nad spółką, oraz wycofania jej akcji z obrotów na GPW. Ułatwi nam to uzyskanie planowanych efektów synergii ze współpracy obu spółek - powiedział David Brodetsky, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów Lindab.

- Jesteśmy w trakcie finalizowania wspólnego biznesplanu dla Lindabu i Centrum Klima. Na rynku polskim oznacza to połączenie możliwości obu spółek i zbudowanie silniejszej organizacji, z czego na wielu poziomach skorzystają nasi klienci m.in. dzięki szerszej i bardziej konkurencyjnej ofercie produktowej - dodał Marek Perendyk, Prezes Zarządu Centrum Klima.


Lindab w posiadaniu 97% akcji Centrum Klima

Lindab – spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz wytwarzaniem produktów dla budownictwa:

Lindab zajmuje się opracowywaniem, produkcją, oferowaniem oraz dystrybucją produktów i rozwiązań systemowych ze stali głównie dla budownictwa, które ułatwiają proces wznoszenia konstrukcji oraz poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń.

Lindab prowadzi działalność w ramach trzech segmentów: Wentylacja, Komponenty dla Budownictwa, oraz Systemy Budowlane. Produkty oferowane przez Lindab charakteryzują się wysoką jakością wykonania, łatwością montażu, energooszczędnością, dbałością o środowisko oraz wysokim poziomem obsługi serwisowej. Wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.

W 2011 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy wyniosła 6878 mln SEK. Grupa prowadziła działalność w 31 krajach i zatrudniała ok. 4300 pracowników. Głównym rynkiem działalności Lindab jest budownictwo przemysłowe, na które przypada 80% sprzedaży, zaś pozostałe 20% sprzedaży Grupy przypada na budownictwo mieszkaniowe. W 2011 r. na kraje nordyckie przypadało 46%, na region Europy Środkowo-Wschodniej/WNP (państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz pozostałe państwa byłego ZSSR) 23%, na państwa Europy Zachodniej 28% oraz na pozostałe rynki 3% sprzedaży ogółem.

Akcje Grupy Lindab notowane są na rynku spółek o średniej kapitalizacji Nasdaq OMX Nordic Exchange w Sztokholmie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lindabgroup.com.