Lindab ustala warunki dotyczące objęcia większościowego pakietu akcji Centrum Klima S.A. oraz podaje do publicznej wiadomości zamiar ogłoszenia wezwania na sprzedaż pozostałych akcji spółki.

Lindab ustala warunki przejęcia Centrum Klima
Lindab, szwedzka spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz produktów dla budownictwa, informuje, iż osiągnęła porozumienie z głównymi akcjonariuszami Centrum Klima S.A. w sprawie objęcia pakietu 51,8% akcji spółki. Na mocy zawartego porozumienia akcje spółki Centrum Klima S.A. zostaną nabyte po cenie 14,50 zł za akcję, co na dzień wczorajszy oznacza premię w wysokości 26,3% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich trzech miesięcy oraz premię w wysokości 29,3% względem dzisiejszego kursu zamknięcia.

Po transakcji nabycia, której zawarcie i zamknięcie planowane jest na 30 kwietnia 2012 r., Lindab ogłosi 2 maja 2012 r. wezwanie na sprzedaż pozostałych akcji spółki po takiej samej cenie, tj. 14,50 zł za akcję.

Podsumowanie:
• Centrum Klima S.A. jest warszawską spółką, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zatrudnia około 200 pracowników, a w 2011 r. wartość jej przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 93 mln zł, natomiast zysk operacyjny był równy 10 mln zł. Około 65% sprzedaży spółki pochodzi z rynku krajowego, a większość jej pozostałej sprzedaży trafia na inne rynki europejskie.
• Lindab osiągnął porozumienie w sprawie szczegółowych warunków transakcji z akcjonariuszami spółki Centrum Klima S.A. kontrolującymi 51,8% jej akcji – Markiem Perendykiem oraz Wojciechem Jakrzewskim. Transakcja zostanie sfinalizowana poprzez pośrednie nabycie pakietu 51,8% akcji Centrum Klima. Zamiarem stron porozumienia jest zawarcie umowy sprzedaży akcji oraz sfinalizowanie transakcji w dniu 30 kwietnia 2012 r.
• Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia przez Lindab, Marek Perendyk oraz Wojciech Jakrzewski pozostaną w kadrze zarządzającej Spółki.
• Zgodnie z warunkami planowanej transakcji, której zamknięcie przewidziane jest na 30 kwietnia br., Lindab ogłosi 2 maja wezwanie na sprzedaż pozostałych akcji spółki po takiej samej cenie, tj. 14,50 zł za akcję.
• Transakcja nie wymaga uzyskania zgody organów ochrony konkurencji.

– Nabycie spółki Centrum Klima S.A. bardzo dobrze wpisuje się w strategię działalności Lindab. Wzmocni to naszą pozycję w obszarze systemów wentylacji kanałowej oraz wzmocni naszą sieć dystrybucyjną, a jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia korzystnych efektów synergii – powiedział David Brodetsky, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów Lindab.

– Centrum Klima S.A. jest liderem rynku w Polsce, która jest największym i najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej o dobrych perspektywach wzrostu. Centrum Klima S.A. jest dobrze zarządzanym przedsiębiorstwem, charakteryzującym się stabilnym tempem wzrostu na poziomie ok. 15% rocznie w okresie ostatnich sześciu lat oraz średnim poziomem rentowności operacyjnej rzędu 10%, która osiągana było nawet w warunkach spowolnienia gospodarczego. Bardzo nas cieszy możliwość połączenia silnych stron obu przedsiębiorstw oraz, co bardzo ważne, przyszłej pracy z obecnym, bardzo efektywnym zespołem zarządzającym Centrum Klima S.A., którego pozostanie w spółce stanowi podstawę naszej przyszłej strategii w odniesieniu do tej spółki – stwierdził Nils-Johan Andersson, Business Area Manager w Dziale Wentylacji Lindab.


Lindab

Lindab – spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz wytwarzaniem produktów dla budownictwa:
Lindab zajmuje się opracowywaniem, produkcją, oferowaniem oraz dystrybucją produktów i rozwiązań systemowych ze stali głównie dla budownictwa, które ułatwiają proces wznoszenia konstrukcji oraz poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń.
Lindab prowadzi działalność w ramach trzech segmentów: Wentylacja, Komponenty dla Budownictwa, oraz Systemy Budowlane. Produkty oferowane przez Lindab charakteryzują się wysoką jakością wykonania, łatwością montażu, energooszczędnością, dbałością o środowisko oraz wysokim poziomem obsługi serwisowej. Wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.
W 2011 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy wyniosła 6878 mln SEK. Grupa prowadziła działalność w 31 krajach i zatrudniała ok. 4300 pracowników. Głównym rynkiem działalności Lindab jest budownictwo przemysłowe, na które przypada 80% sprzedaży, zaś pozostałe 20% sprzedaży Grupy przypada na budownictwo mieszkaniowe. W 2011 r. na kraje nordyckie przypadało 46%, na region Europy Środkowo-Wschodniej/WNP (państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz pozostałe państwa byłego ZSSR) 23%, na państwa Europy Zachodniej 28% oraz na pozostałe rynki 3% sprzedaży ogółem.
Akcje Grupy Lindab notowane są na rynku spółek o średniej kapitalizacji Nasdaq OMX Nordic Exchange w Sztokholmie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lindabgroup.com.