Lindab obejmuje większościowy pakiet akcji Centrum Klima S.A. oraz ogłasza wezwanie na sprzedaż pozostałych akcji spółki.

Lindab przejmuje większościowy pakiet Centrum Klima
Lindab, szwedzka spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz produktów dla budownictwa, informuje, iż, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 30 kwietnia 2012 roku sfinalizowała umowę z głównymi akcjonariuszami Centrum Klima SA, Markiem Perendykiem oraz Wojciechem Jakrzewskim i objęła 51,8% akcji spółki, po cenie 14,50 zł za akcję. Zarówno Marek Perendyk oraz Wojciech Jakrzewski pozostaną w kadrze zarządzającej Spółki. Transakcja nie wymaga uzyskania zgody organów ochrony konkurencji.

Jednocześnie Lindab A.B. w dniu dzisiejszym ogłosił wezwanie na pozostałe akcje spółki, również po cenie 14,50 zł za akcję. Oznacza to premię w wysokości 25,2% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 29,3% w stosunku do ostatniego notowania akcji z dnia 27 kwietnia 2012 tj. ostatniego kursu przed ogłoszeniem transakcji.

Najważniejsze informacje na temat wezwania:

• Przedmiotem wezwania są wszystkie pozostałe akcje Centrum Klima, czyli 4.106.317 akcji, reprezentujących 48,2% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA.
• Cena w wezwaniu została ustalona na 14,50 zł za akcję.
• Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 maja – 19 czerwca 2012 przez Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA
• Planowaną datą zawarcia transakcji jest 22 czerwca, a datą rozliczenia wezwania – 26 czerwca.
• Zamiarem Lindab, spółki notowanej na Nasdaq OMX Nordic Exchange w Sztokholmie, jest wycofanie Centrum Klima z obrotu na GPW, w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia minimalnej prawnie wymaganej w tym celu kontroli na spółką, czyli objęcia co najmniej 80% ogólnej liczby akcji spółki.

– Cieszymy się ze sfinalizowania nabycia 51,8% akcji Centrum Klima. Transakcja ta jest zgodna z naszą strategią działalności i pozwoli wzmocnić naszą pozycję w obszarze systemów wentylacji kanałowej oraz naszą sieć dystrybucyjną, a jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia korzystnych efektów synergii
– powiedział David Brodetsky, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów Lindab.


Lindab

Lindab – spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz wytwarzaniem produktów dla budownictwa:

Lindab zajmuje się opracowywaniem, produkcją, oferowaniem oraz dystrybucją produktów i rozwiązań systemowych ze stali głównie dla budownictwa, które ułatwiają proces wznoszenia konstrukcji oraz poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń.

Lindab prowadzi działalność w ramach trzech segmentów: Wentylacja, Komponenty dla Budownictwa, oraz Systemy Budowlane. Produkty oferowane przez Lindab charakteryzują się wysoką jakością wykonania, łatwością montażu, energooszczędnością, dbałością o środowisko oraz wysokim poziomem obsługi serwisowej. Wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.

W 2011 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy wyniosła 6878 mln SEK. Grupa prowadziła działalność w 31 krajach i zatrudniała ok. 4300 pracowników. Głównym rynkiem działalności Lindab jest budownictwo przemysłowe, na które przypada 80% sprzedaży, zaś pozostałe 20% sprzedaży Grupy przypada na budownictwo mieszkaniowe. W 2011 r. na kraje nordyckie przypadało 46%, na region Europy Środkowo-Wschodniej/WNP (państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz pozostałe państwa byłego ZSSR) 23%, na państwa Europy Zachodniej 28% oraz na pozostałe rynki 3% sprzedaży ogółem.

Akcje Grupy Lindab notowane są na rynku spółek o średniej kapitalizacji Nasdaq OMX Nordic Exchange w Sztokholmie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lindabgroup.com.