Lindab zawarł porozumienie z większościowymi akcjonariuszami Centrum Klima w sprawie zakupu znaczącego pakietu akcji polskiego lidera branży HVAC i zamierza ogłosić wezwanie na pozostałe walory spółki.

Lindab przejmuje Centrum Klima

Informacja prasowa - Warszawa, 27 kwietnia 2012


Lindab – szwedzka firma z branży wentylacyjnej i budowlanej – zawarła porozumienie z większościowymi akcjonariuszami Centrum Klima dotyczącą zakupu 51,8% akcji spółki. Ustalona cena za akcję wynosi 14,50 zł, co na dzień 26 kwietnia oznacza premię w wysokości 26,3% względem średniego kursu akcji Centrum Klima z okresu ostatnich trzech miesięcy. Ponadto, jest to cena wyższa o 29,3% względem kursu zamknięcia na warszawskiej GPW w dniu 27 kwietnia 2012. Umowa w sprawie akwizycji ma zostać podpisana 30 kwietnia 2012, a 2 maja Lindab ogłosi wezwanie na pozostałe akcje spółki po takiej samej cenie, czyli 14,5 zł. Transakcja nie podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji. Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia przez Lindab, Marek Perendyk oraz Wojciech Jakrzewski pozostaną w kadrze zarządzającej spółki.

„Lindab i Centrum Klima funkcjonują równolegle na wielu rynkach zagranicznych oraz w Polsce. Teraz mamy możliwość połączyć siły i wspólnie rozszerzać portfolio i zwiększać jakość produktów. To dla nas wyróżnienie, że pozycja Centrum Klima oraz kondycja i dynamika rozwoju firmy zostały docenione przez światowego lidera, jakim jest Lindab” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Spółka ma siedzibę w Warszawie (Wieruchów) i zatrudnia około 200 pracowników. Od 2009 roku akcje Centrum Klima są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. W 2011 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 93,24 mln zł, czyli o 10,34% wyższe wobec 2010 roku. Zysk netto wzrósł o 21,65%, do poziomu 8,09 mln zł – tym samym rentowność netto podniosła się do 8,67%. Około 65% sprzedaży jest realizowane na rynku polskim, a pozostała część to eksport do krajów europejskich.

„Nabycie spółki Centrum Klima S.A. bardzo dobrze wpisuje się w strategię działalności Lindab. Wzmocni to naszą pozycję w obszarze systemów wentylacji kanałowej oraz wzmocni naszą sieć dystrybucyjną, a jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia korzystnych efektów synergii”
– powiedział David Brodetsky, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów Lindab.

„Centrum Klima S.A. jest liderem rynku w Polsce, która jest największym i najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej o dobrych perspektywach wzrostu. Centrum Klima S.A. jest dobrze zarządzanym przedsiębiorstwem, charakteryzującym się stabilnym tempem wzrostu na poziomie ok. 15% rocznie w okresie ostatnich sześciu lat oraz średnim poziomem rentowności operacyjnej rzędu 10%, która osiągana było nawet w warunkach spowolnienia gospodarczego. Bardzo nas cieszy możliwość połączenia silnych stron obu przedsiębiorstw oraz, co bardzo ważne, przyszłej pracy z obecnym, bardzo efektywnym zespołem zarządzającym Centrum Klima S.A., którego pozostanie w spółce stanowi podstawę naszej przyszłej strategii w odniesieniu do tej spółki” – stwierdził Nils-Johan Andersson, Business Area Manager w Dziale Wentylacji Lindab.

Doradcą finansowym sprzedających w transakcji jest Capital One Advisers.

Lindab – spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz wytwarzaniem produktów dla budownictwa:
Lindab zajmuje się opracowywaniem, produkcją, oferowaniem oraz dystrybucją produktów i rozwiązań systemowych ze stali głównie dla budownictwa, które ułatwiają proces wznoszenia konstrukcji oraz poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń.
Lindab prowadzi działalność w ramach trzech segmentów: Wentylacja, Komponenty dla Budownictwa, oraz Systemy Budowlane. Produkty oferowane przez Lindab charakteryzują się wysoką jakością wykonania, łatwością montażu, energooszczędnością, dbałością o środowisko oraz wysokim poziomem obsługi serwisowej. Wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.
W 2011 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy wyniosła 6878 mln SEK. Grupa prowadziła działalność w 31 krajach i zatrudniała ok. 4300 pracowników. Głównym rynkiem działalności Lindab jest budownictwo przemysłowe, na które przypada 80% sprzedaży, zaś pozostałe 20% sprzedaży Grupy przypada na budownictwo mieszkaniowe. W 2011 r. na kraje nordyckie przypadało 46%, na region Europy Środkowo-Wschodniej/WNP (państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz pozostałe państwa byłego ZSSR) 23%, na państwa Europy Zachodniej 28% oraz na pozostałe rynki 3% sprzedaży ogółem.
Akcje Grupy Lindab notowane są na rynku spółek o średniej kapitalizacji Nasdaq OMX Nordic Exchange w Sztokholmie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lindabgroup.com.

Informacje o Centrum Klima:
Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Centrum Klima generuje ponad 31% przychodów ze sprzedaży produktów własnych (wzrost o 48,56% wobec 2010 roku), natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji. Dynamiczny rozwój oferty produktowej i ekspansja na rynkach zagranicznych to jedno z głównych założeń strategicznych Centrum Klima. Eksport gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach nawet czterokrotnie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy. W 2011 roku eksport stanowił 34,45% przychodów (wzrost o 37,92% wobec 2010 roku), a długoterminowa strategia zakłada wzrost do poziomu 45%.
Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2011 Centrum Klima zrealizowała projekty na rzecz prestiżowych odbiorców oraz w znanych lokalizacjach, do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in.:
• siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty
• Stadnion Narodowy, PGE Baltic Arena
• Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank,
• Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour
• Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble, Cinema City Warszawa, LG Electronics, Volkswagen.
Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Azimuth Machinery (Kanada), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania),Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn, hala produkcyjna oraz budynek biurowy zlokalizowane są w Wieruchowie. W Warszawie natomiast mieści się punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z dodatkowym magazynem. W latach 2008-2011 Centrum Klima zrealizowała inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w tym na park maszynowy 16 mln zł. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego niemal 50% przeznaczone zostanie na nowe – zaawansowane technologicznie – maszyny. Centrum Klima oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Ponadto, spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki niezwykłej dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji.
www.centrumklima.pl
http://blog.centrumklima.pl