Warszawa ul. Złota 50 tel. (022) 620 11 41

Specjalność: mechanik urządzeń chłodniczych