LG Electronics Polska z dumą prezentuje swój pierwszy program doborowy CAD dla systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego. LatsCAD jest perfekcyjnie zintegrowany z interfejsem AutoCAD 2010 Professional (lub+) i działa jako nakładka programowa do projektowania systemów VRF w środowisku 2D. Aplikacja skierowana jest do biur projektowych branży sanitarnej, które pragną zwiększyć dokładność i efektywność swojej pracy.

LG Electronics prezentuje nowy program doborowy CAD dla systemów VRF
Przy pomocy LatsCAD można zaprojektować skomplikowany system instalacji freonowej i odprowadzania skroplin dla systemów VRF, Multi-Split oraz Mono-Split dla rozwiązań komercyjnych. Dodatkowo program daje możliwość szybkiego zliczania zysków i strat ciepła w oparciu o założone średnie zyski ciepła przypadające na m2 powierzchni (W/m2), co jest bardzo przydatne w pracy pod presją czasu lub, gdy potrzebny jest wstępny dobór systemu klimatyzacji bez dokładnego bilansu energetycznego budynku.
Wszystkie obliczenia i symulacje w programie przeprowadzane są według typowych czynników ograniczających system VRF, takich jak: warunki temperaturowe, wymagane obciążenie chłodnicze
i grzewcze, maksymalna długość instalacji freonowej, kombinacja parowniki-skraplacz, wydajność energetyczna czy odzysk ciepła w przypadku systemów 3-rurowych.


rys 1. Widok panelu w LatsCAD


Dotychczas, systemy VRF były projektowane w osobnym programie doborowym, następnie schemat instalacji freonowej i odprowadzania skroplin był przenoszony do projektu CAD.

Obecnie, LatsCAD jest ostatecznym narzędziem do projektowania instalacji HVAC, pozwalającym zaoszczędzić nawet do 60% czasu w porównaniu do tradycyjnego procesu projektowego. Jest to aplikacja, która może być użyta przy wstępnym doborze na potrzeby projektu budowlanego, jak i przy projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany w projekcie instalacji klimatyzacji są o dużo szybsze i bardziej dokładne, nie wymagają dodatkowego czasu potrzebnego na przeliczenie instalacji i warunków w zewnętrznej aplikacji. Całość obliczeń dokonywana jest w czasie rzeczywistym, w środowisku CAD.
Kolejna funkcja programu - Manual Registration of Room – pozwala zaprojektować system klimatyzacji
w oparciu o realny kształt pomieszczenia i założone średnie zyski ciepła przypadające na m2 lub wprowadzić obciążenie chłodnicze i grzewcze oraz dopasować automatycznie jednostki wewnętrzne do wymaganej przestrzeni instalacyjnej.

Podobnie, program znacznie ułatwia rysowanie orurowania. Wystarczy poprowadzić główną arterię między jednostkami wewnętrznymi a następnie wykorzystać funkcję „simple smart connection”, która automatycznie podłączy wszystkie klimatyzatory do wskazanej przez projektanta głównej rury.
W programie LatsCAD, za pomocą jednego kliknięcia myszką, można sprawdzić czy projektowany system spełnia wszystkie czynniki ograniczające takie jak: pokrycie zysków i strat ciepła w pomieszczeniu, warunki temperaturowe, maksymalne długości rur itp. Wszystkie urządzenia po przeprowadzeniu symulacji mają przypisany symbol, a rury freonowe i do odprowadzania skroplin przypisane średnice. Dodatkowo, opisy urządzeń można dowolnie modyfikować, a symbol średnicy rurociągu przemieszczać automatycznie wzdłuż narysowanej linii.

Często się zdarza, że zaprojektowany system klimatyzacji trzeba kilkukrotnie modyfikować na różnych etapach pracy, dopasowując go do nowych wymagań klienta. Również w takiej sytuacji program LatsCAD daje duże wsparcie, bowiem umożliwia szybką zmianę jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, bez konieczności zmiany całego projektu.

Po zakończeniu projektowania systemu przy pomocy LatsCAD, program wygeneruje: projekt wykonawczy w AutoCAD z legendami i dokładnymi opisami urządzeń, raport z konfiguracją systemu
i charakterystyką budynku oraz najważniejsze detale na temat wydajności klimatyzacji według założeń projektowych.
Program LatsCAD można pobrać ze strony www.klimatyzacja.lge.pl wraz z instrukcją instalacji. Dodatkowo, firma LG Electronics rozpoczyna serię warsztatów dla projektantów, podczas których będzie można zapoznać się szczegółowo z wszystkimi funkcjami tego oprogramowania.

Warsztaty przewidziane są w Akademiach Klimatyzacji LG w Warszawie, Wrocławiu i Gdyni, dokładne terminy oraz zapisy dostępne są na stronie: www.akademiaklimatyzacji.lge.pl.


Ireneusz Wolański
Multi V Sales Manager

------------------------------------
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
Ireneusz.wolanski@lge.com

Źródło: ''