W lipcu zeszłego roku pisaliśmy o epidemii "choroby legionistów", która dotknęła hiszpańską miejscowość Murcia: Epidemia choroby legionisty. Zarażonych zostało wówczas ponad 200 osób, kilka z nich zmarło. Dziś z podobną sytuacją zmaga się Wielka Brytania.Objawy "choroby legionistów" podobne są do do objawów grypy czy zapalenia płuc (np. gorączka ok. 40oC, suchy kaszel). Choroba ta powodowana jest przez bakterię z rodzaju Legionella przenoszoną najczęściej drogą kropelkową przez parę wodną. Występuje ona w miejscach wilgotnych, między innymi systemach klimatyzacyjnych, krytych basenach, instalacji doprowadzającej wodę pitną. Intensywny rozwój bakterii następuje w temperaturze od 20 do 55oC i przy odpowiedniej wilgotności. Legionelloza jest potencjalnie śmiertelną chorobą.
BBC podała informację o ataku "choroby legionistów" w Barrow-in-Furness w północno-zachodniej części Anglii. Żródłem epidemii okazały się urządzenia klimatyzacyjne centrum rozrywki Forum 28.
Zakażenie potwierdzono u 54 osób. Jedna osoba, mężczyzna w wieku 89 lat, zmarła. 15 pacjentów przebywa w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii.
Przewiduje się jednak, że obecny wybuch epidemii nie będzie tak groźny jak w 1985 roku, kiedy to w mieście Stattford zaraziło się 68 osób, z których 23 zmarły.
(foto: Legionella pneumophila)

POLECAMY ARTYKUŁY
Zainteresowanym problemem czyszczenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych polecamy artykuł "Czyszczenie przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji - aktualny stan prawny i przewidywane zmiany" autorstwa mgr inż. Sławomira Pykacza z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Tedhniki Instalacyjnej INSTAL, który ukazał się w marcowym numerze miesięcznika INSTAL. W tym samym wydaniu znajduje się również artykuł pt. "Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przewodów wentylacyjnych", którego autorem jest pan Adam Krogulski z Państwowego Zakładu Higieny.


ZAMÓW "INSTAL" nr 3/2002:
3 numer miesięcznika INSTAL z roku 2002 można nabyć za pośrednictwem www.wentylacja.com.pl w cenie 14 zł za egzemplarz. Wystarczy kliknąć na: ZAMÓWIENIE (prosimy o podanie danych adresowych: imię, nazwisko, firma, stanowisko, ulica, miasto, kod, ilość zamawianych egzemplarzy).
Skrócony spis treści "INSTAL" nr 3/2002:
- Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki Filtracja spalin w węglowych ciepłowniach
- Systemy Climaver - przewody powietrzne z wełny szklanej. Cicha wentylacja.
- Marian Skaźnik Wybrane problemy oddymiania pożarowego w obiektach wielkokubaturowych
- Leszek Madej Klimakonwektory wentylatorowe
- Sławomir Pykacz Czyszczenie przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji - aktualny stan prawny i przewidywane zmiany
- Adam Krogulski Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przewodów wentylacyjnych
- Jan Bylicki, Grażyna Lechman Palniki kotłów grzewczych
- Błażej Rozmarynowicz Kotły z zamkniętą komorą spalania
- Jak będzie wyglądało budownictwo za 3-4 lata? Zarys strategii budownictwa w Polsce
- Piotr Dymkowski Zawory kulowe Danfoss JiP dla systemów ciepłowniczych
- Urszula Wróbel Miedziane rury instalacyjne - trwałe, zdrowe, bezpieczne
- Andrzej Górecki Korozja ogólna, korozja galwaniczna
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody
- Biofloor - system niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego
i inne artykuły
Rubryki stałe "INSTAL":
• Wiadomości
• Nowe wyroby i systemy
• Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w Polsce
• Listy do redakcji
• Tam byliśmy
• Nowości wydawnicze
• Normalizacja
• Przegląd prawny
• Przegląd dokumentacyjny czasopism