W Pilskim Szpitalu Specjalistycznym wykryto bakterię Legionella.

Legionella w Pilskim Szpitalu Specjalistycznym
Bakterie Legionelli wykryto podczas rutynowego badania wody w szpitalu. Z tego powodu Pilski Szpital Specjalistyczny przez tydzień wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów a kobiety ciężarne odsyłano do innych placówek. Dzięki temu żaden z pacjentów nie zachorował.
Bakterie Legionella pneumophila zwalczono tzw. "przegrzaniem" w instalacji ciepłej wody. Bakteria może się znajdować tylko w ciepłej wodzie - optymalne dla niej warunki rozwoju to temperatura 20-40oC. Ginie w temperaturze powyżej 60oC.

Bakterie te mogą powodować zapalenie płuc i śmiertelne powikłania, zwłaszcza u mniej odpornych osób.