LEGIONELLA W INSTALACJACH BUDYNKÓW
Tytuł: Legionella w instalacjach budynków
Autorzy: Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser
Spis treści:


1. Wstęp
2. Legioneloza - przyczyny i konsekwencje
zakażenia. Ryzyko infekcji
3. Środowiskowe czynniki rozwoju bakterii
Legionella
4. Wpływ temperatury wody w instalacji
ciepłej wody na rozwój bakterii Legionella
5. Wymagania aktów prawnych dotyczące
występowania bakterii Legionella
w instalacjach ciepłej wody
6. Węzły zasilające instalacje ciepłej
wody - ograniczanie ryzyka rozwoju
bakterii Legionella
7. Minimalizacja ryzyka rozwoju bakterii
Legionella w instalacjach wodociągowych
ciepłej wody
8. Dezynfekcja instalacji ciepłej wody
9. Legionella w instalacjach klimatyzacji
- wentylacji
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas
eksploatacji instalacji skażonych
bakterią Legionella
11. Zalecenia dla szpitali
12. Literatura

Cena: 45,00 zł plus koszty przesyłki 14,64 zł


Źródło: ''