"Legionella w instalacjach budynków" Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser - to nowa książka w ofercie Ośrodka Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".


Tytuł: Legionella w instalacjach budynków
Autorzy: Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser
Spis treści:


1. Wstęp
2. Legioneloza – przyczyny i konsekwencje
zakażenia. Ryzyko infekcji
3. Środowiskowe czynniki rozwoju bakterii
Legionella
4. Wpływ temperatury wody w instalacji
ciepłej wody na rozwój bakterii Legionella
5. Wymagania aktów prawnych dotyczące
występowania bakterii Legionella
w instalacjach ciepłej wody
6. Węzły zasilające instalacje ciepłej
wody – ograniczanie ryzyka rozwoju
bakterii Legionella
7. Minimalizacja ryzyka rozwoju bakterii
Legionella w instalacjach wodociągowych
ciepłej wody
8. Dezynfekcja instalacji ciepłej wody
9. Legionella w instalacjach klimatyzacji
– wentylacji
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas
eksploatacji instalacji skażonych
bakterią Legionella
11. Zalecenia dla szpitali
12. Literatura
Cena: 45,00 zł plus koszty przesyłki 14,64 zł.
Sprzedaż prowadzi: Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel. /fax: 022 843 77 71
e-mail: redakcja@informacjainstal.com.pl