Dzięki dostępności na rynku gotowych prefabrykatów, produkcja takich elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak: przepustnice powietrza, czerpnie i wyrzutnie nie wymaga skomplikowanego parku maszynowego. Wykorzystując gotowe profile i elementy można złożyć produkt wysokiej jakości w warunkach warsztatowych.

Firma Centrum Klima zajmująca się
produkcją elementów instalacji wentylacji
i klimatyzacji ma pełny asortyment gotowych
prefabrykatów stanowiących atrakcyjnąfo ofertę dla firm z branży. Systemy
profili przepustnic, czerpni/wyrzutni, ramy,
mechanizmy, elementy łączące itp.
importowane są od producentów stosujących zaawansowane technologie. Dzięki
temu oferowane prefabrykaty są bardzo
wysokiej jakości, z zachowaniem niskich
cen.
Przepustnice wielopłaszczyznowe
Oferowane przez Centrum Klima profile
przepustnic wielopłaszczyznowych wykonane
są z aluminium, w odcinkach
o długości 6 m. Dzięki specjalnej konstrukcji
są lekkie, a zarazem zachowują odpowiedni
ą sztywność. Wykonana z nich
przepustnica jest produktem wysokiej jakości,
który nie wykazuje tendencji do
przekoszenia, co jest bardzo istotne podczas
montażu i eksploatacji.

Fot. 1. Profil pióra przepustnicy
wielopłaszczyznowej

Profile pióra przepustnicy wielopłaszczyznowej
są wyposażone w elastyczną
uszczelkę gumową, która podczas zamykania
dokładnie wpasowuje się w wyżłobienie
w przeciwległym piórze. Dzięki temu
przepustnica jest szczelna. Mechanizm
napędowy piór stanowią koła zębate
wykonane ze specjalnego tworzywa
sztucznego PA. Zaletą mechanizmu napędowego, w systemie profili oferowanych
przez Centrum Klima, jest jego całkowite
ukrycie w ramie przepustnicy. Dzięki temu,
podczas montażu i eksploatacji nie
ma niebezpieczeństwa uszkodzenia elementów
napędowych. Zakończenie mechanizmu
napędowego może stanowić
trzpień pod siłownik lub mechanizm do
napędu ręcznego. Wykonana z aluminium
rama przepustnicy wielopłaszczyznowej
ma własny kołnierz, umożliwiający łatwą
instalację produktu w systemie kanałów
prostokątnych. Dzięki temu firma produkcyjna
unika dodatkowych kosztów związanych ze stosowaniem w ramie przepustnicy
profili i narożników kanałowych.

Rys. 1. System profili przepustnic
wielopłaszczyznowych

Przepustnice jednopłaszczyznowe
W ofercie Centrum Klima znajduje się
bardzo szeroki asortyment mechanizmów
i elementów potrzebnych do wyprodukowania
przepustnicy jednopłaszczyznowej.
Konfigurując poszczególne elementy
w odpowiedni sposób można, w zależności
od potrzeb, uzyskać wyrób spełniający
wysokie wymagania lub po prostu wyrób
tańszy o niższych parametrach. Najpopularniejsze
mechanizmy oraz uzupełniające elementy stanowią ofertę magazynową importera, pozostałe oferowane są na zamówienia. W ofercie magazynowej dla
firm produkcyjnych są m.in. mechanizmy
KL7 z blokadami pod trzpień okrągły lub
kwadratowy, mechanizmy KS12, KS385,
okrągłe KS145. Wszystkie oferowane są
jako pojedyncze produkty lub jako zestawy
wraz z odpowiednio dobranymi trzpieniami
i tulejami uszczelniającymi.

Fot. 2. Mechanizm KL7 przepustnicy
jednopłaszczyznowej


Fot. 3. Zestaw – KS145 mechanizm
przepustnicy,
trzpień kwadratowy, tuleje
z tworzywa sztucznego


Fot. 4. Zestaw – RS356 mechanizm
przepustnicy do szybkiego montażu

Przepustnice samoczynne
Ciekawym asortymentem jest również
system profili do produkcji przepustnic samoczynnych,
otwierających się grawitacyjnie
pod wpływem przepływającego powietrza.
Są to również profile aluminiowe
umożliwiające wyprodukowanie przepustnicy
w wersji kanałowej lub w wersji
ściennej. Ta druga wersja pełni najczęściej
rolę wyrzutni ściennej, zamykającej się
samoczynnie przy zaniku przepływu powietrza.
Zarówno profile ramy, jak i lamela
przepustnic wykonane są z aluminium,
odpowiednio w odcinkach 6 i 5 m długości.
Oprócz lekkiej konstrukcji przepustnicy,
co jest bardzo istotne dla sprawnego
jej działania, ogromną zaletą jest uszczelka
podklejona pod każdą lamelę, która zapobiega
wzbudzaniu hałasu podczas opadania
piór. Mechanizm napędowy lamel,
wykonany z tworzywa sztucznego, jest
osadzony w bocznej ramie przepustnicy.

Rys. 2. System profili przepustnic
samoczynnych
kanałowych i ściennych

Przepustnica samoczynna, wykonana
ze specjalnych profili aluminiowych, jest
lekka, niezawodna w działaniu, bardziej
estetyczna od oferowanych na rynku przepustnic
z tworzywa sztucznego, a co najważniejsze dzięki łatwości montażu może
śmiało konkurować ceną z gotowymi produktami.
Produkty uzupełniające
Dodatkowo, jako asortyment uzupełniający, Centrum Klima oferuje w szerokiej
gamie dodatkowe produkty niezbędne
do wytwarzania przepustnic:
• mocowania lamel, trzpienia oraz mechanizmów,
• trzpienie okrągłe, kwadratowe oraz ze sprężyną,
• konsole przepustnic wielopłaszczyznowych stalowych: konsole wysokie, niskie,
z cięgnem,
• nakładki nastawne oraz sworznie,
• tuleje mosiężne oraz z tworzywa sztucznego.

Fot. 5. Konsola z podwójnym otworem
montażowym


Fot. 7. Konsola niska z cięgnem

Fot. 8. Mocowanie lamel przepustnicy
Na szczególną uwagę zasługuje system
konsoli stalowych, umożliwiający zbudowanie
przepustnicy wielopłaszczyznowej
współbieżnej lub przeciwbieżnej z napędem
cięgnowym. Jest to pewny mechanizm
napędowy, który może swobodnie
pracować w instalacjach o podwyższonych
wymaganiach. Dodatkowo, dzięki
wykonaniu całkowicie z elementów metalowych,
taka przepustnica zyskuje dłuższą
żywotność, jak również podwyższoną odporność
temperaturową.
Autor: Piotr Wiśniewski, Centrum Klima