FACILISOLV® to nowy preparat przeznaczony do wewnętrznego czyszczenia instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, oferowany na krajowym rynku przez Termo-Schiessl.
FACILISOLV® został zaprojektowany jako bezpieczna dla środowiska naturalnego mieszanina przeznaczona do wewnętrznego czyszczenia systemów i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w wykonaniach komercyjnych i przemysłowych.
FACILISOLV może być używany do wszystkich instalacji zawierających czynniki fluorochemiczne
i współpracujących z odpowiadającymi im olejami chłodniczymi. FACILISOLV może być także używany w instalacjach pracujących z amoniakiem - pod warunkiem zneutralizowania i usunięcia tego czynnika z danej instalacji i według odrębnej procedury czyszczenia.
Indeks butanolowy FACILISOLV jest dwa razy wyższy niż dla R-141b przez co produkt ten jest bardziej
efektywny w procesie czyszczenia niż dotychczas stosowane.
Użycie FACILISOLV jest bardzo proste, identyczne jak dla R-11 i R-141b i pozwala na usunięcie
wszystkich nagromadzonych w przewodach i zakamarkach instalacji, podczas pracy i w przypadku
awarii, zabrudzeń, nagarów i zakwaszeń. Punkt wrzenia FACILISOLV wynosi +43oC co powoduje, że jest cieczą w większości występujących temperatur otoczenia przez co jest łatwy i przyjazny w użyciu podczas procesu czyszczenia.
Główne cechy charakteryzujące FACILISOLV:

Punkt wrzenia w 1,013 bar absol.
+43°C
ODP
0
Gęstość cieczy w +25°C
1,26 kg/dm³
GWP
320
Ciśnienie absolutne w +25°C
0,65 bar
Punkt zapłonu
Brak
Napięcie powierzchniowe cieczy
13,6 Nm/m
Wygląd
Bezbarwny
Lepkość dynamiczna
0,4 m/Pa.s
Zapach
Lekki
Indeks Kauri Butanol
>100
Czystość
99,8%
• Polecany do instalacji przemysłowych i komercyjnych, układów zanieczyszczonych podczas pracy i w wyniku awarii
• Bezpieczny dla środowiska naturalnego, posiada zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej
• Może być stosowany do wszystkich układów zawierających czynniki z grupy hydrofluorowęglowodorów oraz właściwe dla nich oleje
• Jest prosty w użyciu, podobnie jak obecnie wycofane z rynku czynniki R11 i R141b
• Przy zachowaniu odpowiedniej procedury ten sam preparat może być stosowany wielokrotnie do czyszczenia instalacji.
FACILISOLV jest kompatybilny z większością materiałów, tworzyw sztucznych i elastomerów używanych
w chłodnictwie i klimatyzacji. W fazie płynnej jest czynnikiem niepalnym i bezpiecznym w użyciu.
Do pobrania: FACILISOLV - charakterystyka, własności, bezpieczeństwo i obsługa