Wykorzystanie lasera, jako chłodziarki, wydaje się sprzeczne z naszymi intuicjami. W przemyśle lasery wykorzystywane są raczej do podgrzewania, czy nawet stapiania różnych materiałów. Tymczasem okazuje się, że laser jest urządzeniem na tyle precyzyjnym, iż można przy jego pomocy także obniżać temperaturę niektórych obiektów (w szczególności rozrzedzonych gazów nawet do 0.18 µK – 2cm/s).


Zasada działania chłodziarki laserowej:
Efekt Dopplera umożliwia wpływanie przy użyciu światła na wybrane atomy. Gdy wysłany zostanie foton o energii zbyt małej, aby nieruchomy atom mógł go zaabsorbować, absorpcja będzie mogła nastąpić tylko w atomie poruszającym się naprzeciw fotonowi z odpowiednią prędkością (na skutek efektu Dopplera energia fotonu będzie zwiększona). Jednocześnie w wyniku odrzutu towarzyszącego zderzeniu prędkość atomu zmniejszy się. Ponieważ w ten sposób atomy będą spowalniane, zmniejszać będzie się ich temperatura. Jest to właśnie istota chłodzenia gazów przy wykorzystaniu lasera. Aby chłodzenie atomów mogło nastąpić, należy je dodatkowo skoncentrować w pewnym punkcie. Wykorzystuje się do tego celu pułapkowanie polem magnetycznym. Chmura schłodzonych atomów nazywana jest melasą optyczną. Dotychczas technika chłodzenia laserowego ma przede wszystkim zastosowania naukowe.
O tym, że problem nie jest bagatelny, świadczy przyznanie w 1997 roku nagrody Nobla za prace nad tym zagadnieniem.

Źródło: wykład zamieszczony na stronie http://chemia.viii-lo.krakow.pl/sztuka/prezentacje/1d-Adam_Gorka-Laser_jako_superchlodziarka.ppt [Celem ww wykładu (pps) jest przypomnienie znanych faktów i próba skonstruowania urządzenia potrafiącego obniżać temperaturę przy użyciu lasera]