Urządzenia do prób Ziehl-Abegg otrzymały akredytację AMCA.


17 listopada 2008 r. w Kuenzelsau w Niemczech pani Barbara Morrison (Dyrektor Generalny) i Mark Stevens (Zastępca Dyrektora Wykonawczego do spraw technicznych w AMCA – Air Movement and Control Association) wręczyli oficjalny certyfikat Akredytowanego Laboratorium dla Ziehl-Abegg.

Urządzenia do prób Ziehl-Abegg są teraz zgodne ze standardem AMCA 210
. Jest to pierwsze laboratorium na świecie przetestowane przez AMCA pod kątem zgodności z ISO 13347 (Część 3). Nowy standard AMCA jest bardzo ważny dla Ziehl-Abegg, ponieważ firma chce używać swojego laboratorium do testowania kompletnych aplikacji klientów w celu określenia potencjału ulepszeń w zakresie redukcji hałasu lub zużycia energii.
AMCA to niezależna organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca na całym świecie i tworząca standardy dla produktów technologii powietrznej. W Stanach Zjednoczonych, na rynkach azjatyckich i coraz częściej europejskich, marka AMCA to powszechnie akceptowany certyfikat jakości produktów technologii powietrznej.
Źródło: http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/content/view/926/110/