Laboratorium pomiarowe firmy MK-WENT kontynuuje tradycje rodziny Kobosko w wykonywaniach prac badawczo-pomiarowych zapoczątkowane przez profesora Edwarda Kobosko, oraz doktora habilitowanego Andrzeja Kobosko.

Laboratorium pomiarowe i badawcze firmy MK-WENT
Edward Kobosko profesor Politechniki Warszawskiej był twórcą pierwszych polskich norm w zakresie pomiarów elektrycznych. Był także założycielem Sekcji pomiarów i automatyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Był autorem pierwszych podręczników z dziedziny elektrotechniki.
Andrzej Kobosko, długoletni pracownik Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, opracował pomiary oświetlenia oraz szereg metod pomiarowych w rolnictwie i przemyśle zbożowym.
MK-WENT
Laboratorium firmy MK-WENT posiada następujące wyposażenie:
- do pomiaru oświetlenia luksomierze firmy SONOPAN
- do pomiaru hałasu mierniki firmy SVANTEK tp SVAN 955 oraz IMA firmy SONOPAN
- pomiar wydajności wentylacji mierzymy przy pomocy mierników francuskiej firmy KIMO Posiadamy mierniki: anemometry z sondami termooporowymi klasy 100 i 200 do pomiarów przepływów w kanałach oraz całą gamę stożków pomiarowych firmy KIMO do pomiarów wydajności powietrza na kratkach wentylacyjnych.
- do badań termowizyjnych posiadamy najwyższej jakości kamery szwedzkiej firmy FLIR.
- do wykonywania pomiarów elektrycznych posiadamy mierniki firmy: SONEL typu MIC -2500 oraz MPI-511.

Zakres prac badawczych i pomiarowych prowadzonych przez firmę MK-WENT:

Pomiary parametrów powietrza
- pomiary orientacyjne: wilgotności, temperatury,
- pomiary techniczne: prędkości i wydatku powietrza w urządzeniach i w systemach wentylacji.
- pomiary ciśnienia w kanałach wentylacyjnych oraz w pomieszczeniach wentylowanych

Techniczne pomiary oświetlenia w budynkach i na stanowiskach pracy
Biura, sale konferencyjne,sale szkoleniowe, pracownie, laboratoria, apteki, gabinety ale także i pomieszczenia produkcyjne oraz magazyny muszą mieć odpowiednie oświetlenie o wymaganym w przepisach natężeniu oraz równomierne. Istotne jest właściwe oświetlenie dróg ewakuacyjnych w budynkach zbiorowego przebywania ludzi. Badania takie powinny być wykonywane po każdej zmianie w pomieszczeniu np. umeblowania, przeróbek budowlanych oraz po wymianie lamp oświetleniowych.
MK-WENT wykonuje:
- pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego,
- pomiar współczynnika oświetlenia dziennego,
- pomiar luminancji,
- pomiar współczynnika odbicia,
- określenie równomierności oświetlenia
- sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
- pomiary oświetlenia awaryjnego - natężenia.

Pomiary techniczne hałasu
Hałas w budownictwie - pomiar równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku A w pomieszczeniach, pomiar hałasu od wyposażenia technicznego budynku,(wentylatorów, pomp ,instalacji wewnętrznych).

Pomiary ochronne elektryczne do 1 kV:
- pomiary rezystancji izolacji obwodów,
- pomiary rezystancji kabli,
- pomiary prądu zadziałania urządzeń różnicowo-prądowych
- pomiar impedancji pętli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu,
- pomiar rezystancji przewodów uziemień,
- pomiar rezystywności gruntu,
- pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych
- pomiary rezystancji kabla,
- pomiary rezystancji transformatorów i silników elektrycznych, spawarek.

Prace badawcze
- wykrywanie instalacji w ścianach,
- odwierty sprawdzające strukturę ścian,
- badania termograficzne sprawdzanie stanu urządzeń elektrycznych, rozdzielni, bezpieczników, silników elektrycznych, stanu łożysk, gniazd siłowych i dużej mocy typu EBERLE,
- badania termowizyjne budynków w tym: izolacji ścian, szczelności stolarki, ocena izolacji rur i kanałów w budynku, wycieków wody, przecieków w dachu, badanie przemarzania ścian, zalania wewnątrz murów,
- wykrywanie instalacji w ścianach i przegrodach np. instalacji ogrzewania podłogowego.
- kontrola przy pomocy mikrokamer inspekcyjnych stanu kanałów wentylacyjnych

Certyfikaty energetyczne
Każdy nowo wybudowany budynek oraz przebudowywany do odbioru budowlanego musi mieć wykonany Certyfikat Energetyczny określający znamionowe zużycie energii końcowej oraz energii pierwotnej, w budynku, przypadające na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, w okresie 1 roku. Każdy budynek jest porównywany do budynku wzorcowego opracowanego na podstawie Warunków Technicznych obowiązujących od 2008 roku. Certyfikaty są także wymagane przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Ważność certyfikatu jest określona na 10 lat.