LABCONTROL - Systemy powietrzno-wodne w wentylacji i klimatyzacji - Poradnik projektanta
TROX przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia profesjonalnej pomocy klientom oferując w tym zakresie wsparcie techniczne w procesie doboru produktów i rozwiązań, konsultacje, zarówno podczas procesu projektowania, modernizacji, jak i w trakcie eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

W tym celu TROX przygotował i opublikował poradnik dla projektantów [attach=attach1]"LABCONTROL - Systemy powietrzno-wodne w wentylacji i klimatyzacji - Poradnik projektanta"[/attach].

[attach=attach1]LABCONTROL - Systemy powietrzno-wodne w wentylacji i klimatyzacji - Poradnik projektanta[/attach]

TROX dzieli się doświadczeniem: The art of handling air!
Firma TROX przygotowała ten poradnik, aby ułatwić wybór odpowiedniego typu systemu LABCONTROL, dopasowanego do specyficznych wymogów indywidualnych rozwiązań.
W poradniku znajduje się opis ogólnych zasad działania i funkcjonalności oraz zalet rozwiązań TROX, a także wskazówki projektowe do optymalnego doboru elementów składowych systemu.

Spis treści poradnika:
Doświadczenie i innowacje 3
LABCONTROL 4
Przegląd systemu 6
EASYLAB 8
Opis systemu 8
Zakres zastosowania 10
Podstawowe moduły i opcje rozbudowy 14
Zalety systemu 18
- Pomieszczeniowy panel obsługowy 18
- Tryby pracy i strategie regulacji w pomieszczeniu 19
- Funkcja zarządzania pomieszczeniem (RMF) 22
- Podłączenie do systemu BMS 23
Uruchomienie 24
Informacje do projektowania 25
Regulacja digestorium 27
Regulacja digestorium · przykładowe rozwiązania 35
Regulacja pomieszczenia 38
Regulacja pomieszczenia · przykładowe rozwiązania 40
Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu 44
Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu · przykładowe rozwiązania 46
TCU-LON-II 48
Zakres zastosowania 48
Zakres funkcji 49
Podstawowe moduły i opcje rozszerzenia 50
Projektowanie sieci i uruchomienie 52
Informacje do projektowania 53
Regulacja digestorium 54
Regulacja pomieszczenia 56
System monitoringu 58
Lista kryteriów doboru systemu 64
Kryteria doboru systemu regulacji pomieszczenia 64
Kryteria doboru urządzeń regulacyjnych 66
Lista kontrolna uruchomienia i eksploatacji 67
Kod zamówieniowy 68
EASYLAB 69
TCU-LON-II 73
Normy i wytyczne 76
Referencje 79

Wybór systemu wentylacyjnego i sposobu rozdziału powietrza ma kluczowe znaczenie w przypadku obszarów o szczególnie rygorystycznych wymaganiach, występujących np. w szpitalach, instytutach badawczych, pomieszczeniach mieszczących klatki dla zwierząt laboratoryjnych lub w technologii pomieszczeń czystych. Prawidłowa praca w obszarach tych nie jest możliwa bez odpowiednio zaprojektowanego i niezawodnego systemu wentylacyjnego.
Od wielu lat firma TROX aktywnie uczestniczy w rozwoju rozwiązań gwarantujących osiągnięcie założonych celów, zarówno jako członek komitetów normalizacyjnych jak i jako dostawca komponentów i kompletnych systemów.
Ponad piętnastoletni sukces rynkowy systemu LABCONTROL, podlegającego ciągłemu doskonaleniu i dostosowaniu do zmiennych wymogów rynkowych oraz jego szerokie zastosowanie w różnego typu laboratoriach, jest tego widocznym dowodem. Bogate doświadczenie pozyskane zarówno w trakcie opracowywania koncepcji jak i realizacji indywidualnych projektów pozwala na przekształcanie nowych coraz bardziej rygorystycznych wymogów w kolejne innowacyjne rozwiązania.
System EASYLAB powstał jako logiczna konsekwencja połączenia oczekiwań Klientów i doświadczenia TROX. Oferowana w jego ramach szeroka gama możliwych do uzyskania konfiguracji umożliwia realizację wszystkich indywidualnych wymagań projektowych. Dzięki zastosowaniu standardowych kabli komunikacyjnych z podłączeniem wtykowym okablowanie układu jest wyjątkowo proste. Także konfiguracja różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych dostosowanych do bogatej palety wymagań użytkowników dokonywana jest intuicyjnie. Co więcej w procesie realizacji projektu możemy podjąć się roli generalnego dostawcy realizując koncepcję „dostawy z jednego źródła”.
W przypadku produktów firmy TROX, począwszy od regulatorów przepływu, poprzez urządzenia ochrony
przeciwpożarowej i tłumiki hałasu, po technologię filtracji i elementy dystrybucji powietrza, oferowane jest ponad 50-letnie doświadczenie w technologii przygotowania i rozdziału powietrza.