www.kyl.se


Kylentreprenorernas Forening, "KYL"
Rosenlundsgatan 40
S-118 91 STOCKHOLM, Sweden
Bo BERGLUND, Manager, Lars NORDELL, Delegate to AREA
Tel : +46 8 762 75 00
Fax : +46 8 669 78 37
http://www.kyl.se
e-mail : lars.nordell@kyl.se bo.berglund@kyl.se