Ponad dwie trzecie firm w Europie uznała kwestie zrównoważonego rozwoju jako ważne. Dla 90% firm europejskich “zielone” certyfikaty mają duży wpływ na decyzje podejmowane w związku z zakupem/wynajmem powierzchni.

Kwestie zrównoważonego rozwoju zyskują na znaczeniu wśród europejskich korporacji
Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Cushman & Wakefield wśród przedstawicieli zarządów odpowiedzialnych za wybór lokalizacji dla 500 największych firm europejskich pokazują, że kwestie zrównoważonego rozwoju zdecydowanie zyskują na znaczeniu. Ponad dwie trzecie (69%) respondentów uznało koncepcje zrównoważonego rozwoju jako “ważną”, “bardzo ważną” lub “zasadniczą” dla działalności biznesowej. Wśród krajów, w których zlokalizowane były firmy objęte badaniem, Hiszpania zajęła najniższą pozycję, 54%.

Dla większości firm europejskich (90%), “zielone” certyfikaty mają duży wpływ na decyzje podejmowane w związku z zakupem/wynajmem powierzchni komercyjnej, przy czym 42% określa ich rolę jako „istotną”, a 8% za „zasadniczą”. Hiszpania, gdzie 15% respondentów w ogóle nie bierze pod uwagę takich certyfikatów przy podejmowaniu decyzji biznesowych, pozostaje na ostatniej pozycji.

W Europie ogółem ponad dwie trzecie firm objętych badaniem posiada obecnie, wynajmuje, bądź chciałaby zajmować “zielony” budynek. Wielka Brytania uzyskała wysoki wynik. Pozytywnie w tej kwestii wypowiedziało się 75% firm. Krajem z najwyższym odsetkiem firm, które nie wynajmują powierzchni w “zielonym” budynku i nie są zainteresowane relokacją do takiego obiektu (45%) są Włochy.

Pięcioma najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na decyzję firm o wyborze bardziej zrównoważonego budynku, według ważności, są: ‘ograniczenie zużycia energii oraz wody’ (29%), ‘redukcja kosztów eksploatacji budynku’ (16%), ‘lokalizacja budynku optymalizująca plany podróży’ (12%), ‘zmniejszenie ogólnej emisji CO2’ (12%) oraz ‘możliwość większego wykorzystania źródeł energii odnawialnej’ (9%).

Andries Van der Walt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Świadomość zdecydowanie się zmienia, a wyniki badania są odzwierciedleniem zmieniających się wymagań rynkowych. Jednak nie przekładają się one jeszcze na liczbę transakcji na rynku najmu. Kwestie zrównoważonego rozwoju wciąż znajdują się na dole listy wymagań stawianych przez najemców. Wynika to między innymi z braku przejrzystości oraz pełnego zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju i ich bezpośredniego wpływu na takie czynniki jak eksploatacja budynku czy środowisko pracy najemców”.

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Została założona w 1917 r. i obecnie zatrudnia ponad 13.000 pracowników w 231 biurach w 60 krajach. Firma reprezentuje zarówno małe firmy, jak i duże korporacje z listy „Fortune 500”. Firma Cushman & Wakefield oferuje pełen zakres usług w czterech głównych obszarach: Obsługa Transakcji (reprezentowanie najemców i wynajmujących na rynku powierzchni biurowych, przemysłowych i handlowych), Rynki Kapitałowe (sprzedaż nieruchomości, zarządzanie inwestycyjne nieruchomościami, bankowość inwestycyjna, finansowanie dłużne i kapitałowe), Rozwiązania dla Klienta (zintegrowane doradztwo strategiczne na rzecz dużych korporacji i właścicieli nieruchomości) oraz Usługi Wyceny i Doradztwa (wyceny, analiza HBU, doradztwo w postępowaniu spornym oraz doradztwo specjalistyczne w różnych sektorach rynku). Cushman & Wakefield jest uznanym liderem w dziedzinie badań światowego rynku nieruchomości, publikuje szereg raportów, które dostępne są w części Knowledge Center na stronie www.cushmanwakefield.com
Źródło: Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.