Kurtyny powietrzne skutecznie ochraniają drzwi i bramy, pozwalają na uzyskanie oszczędności energii oraz powiększają powierzchnię użytkową pomieszczenia.Kurtyna powietrzna TwinOR
firmy TTT składa się
z dwóch przeciwnie wirujących walców
powietrza i może być stosowana we
wszystkich warunkach ciśnień. To nowoczesne
rozwiązanie charakteryzuje się znacznymi
zaletami wobec prostych zasłon:
• ilość powietrza może - przy niezmienionym
komforcie w obszarze drzwi -
zostać zwiększona, przez co uzyskuje się
większą skuteczność ekranowania,
• walec powietrza nie sięga w głąb pomieszczenia;
w odległości 2 m nie jest wyczuwalny
praktycznie żaden ruch powietrza,
• strata energii jest mniejsza dzięki zimnemu
walcowi zewnętrznemu i ciepłemu
wewnętrznemu,
• jeśli wzrasta temperatura na zewnątrz
można poprzez zwykły termostat pomieszczeniowy
wyłączyć ciepły walec wewnętrzny,
• stosując TwinOR można przeważnie zrezygnować
z wiatrołapu.
Na rysunku 3 przedstawiono rozkład
temperatur i prędkości dla kurtyny Twin.
Porównanie pomiarów i obliczeń wykazało, że stosowanie kurtyn o tradycyjnej
konstrukcji przy zwykłych drzwiach lub
w kombinacji z wiatrołapami i śluzami
(drzwi przesuwne, obrotowe) prowadzi w
przypadku szczelnych obiektów do redukcji
strat o około 1/3. Stosując kurtynę
TwinOR można obniżyć straty o ponad
połowę.

Przy zastosowaniu kurtyny nie występuje
zjawisko straty mocy grzewczej przez
drzwi. Z sumy mocy grzewczych ogrzewania
podstawowego i kurtyny tylko niewielka
jej część jest tracona przez drzwi. Całkowite zapotrzebowanie na energię musi
pokrywać głównie pozostałe straty obiektu.
Sprawne sterowanie, szczególnie systemem
TwinOR przynosi kolejne oszczędności
przy dobrym ekranowaniu. Obowiązuje to również latem, gdy
obiekt jest klimatyzowany.

Źle dobrana kurtyna nie
może zapewnić inwestorowi
spodziewanych oszczędnoúci -
wielkości około 30% lub 50%
w zależności od typu - oraz
poczucia komfortu.
Stosowanie kurtyn powietrznych,
szczególnie w naszym
klimacie, jest jak najbardziej
ekonomicznie uzasadnione.
Gdy obiekt jest klimatyzowany
okres eksploatacji kurtyny w skali roku
znacznie się wydłuża, a tym samym skraca
się czas amortyzacji.
Szczegóły nt. TwinOR: http://www.bsh.pl/pages/urzadzenia_kurtyny.htm

Piotr Urasiński

BSH Klima Polska