Konieczność utrzymania otwartych drzwi i bram przez dłuższy czas w naszej strefie klimatycznej powoduje znaczne straty ciepła i niekorzystnie wpływa na możliwość utrzymania wymaganych warunków wewnętrznych w budynkach. Dla rozwiązania tego problemu firma JUWENT opracowała rozbudowaną ofertę wielu typów i wielkości kurtyn powietrznych.
Typ JUWENT KP/D

Przeznaczenie: sklepy, pawilony handlowe itp., drzwi o wysokościach od 2 do 2,5 m.
Wykonywane są w dwóch wariantach obudowy w każdym o czterech długościach. Niezbędna minimalna wysokość nad drzwiami dla zamocowania kurtyn: wariant A - 40 cm, wariant B – 25 cm.
Dostarczane są z nagrzewnicami elektrycznymi lub bez nagrzewnic jako tzw. kurtyny „zimne”.


Tabela 1: Głośność pracy kurtyn. (Głośność pracy – poziom ciśnienia akustycznego z odległości 1 i 3 m od kurtyn z uwzględnieniem zdolności pochłaniania pomieszczenia A=50m2 i współczynnika kierunkowego Q=2)
Typ JUWENT KP/DB

Przeznaczenie: markety, pawilony handlowe, sklepy itp., drzwi i bramy o wysokości od 2,5 do 3,5 m.
Kurtyny mogą być umieszczane nad bramami lub z boków bram. Można stosować kilka kurtyn obok siebie. Wykonywane są w dwóch wielkościach w każdej po dwie długości. Kurtyny są dostarczane z nagrzewnicami: wodnymi. Elektrycznymi, lub bez nagrzewnic jako tzw. kurtyny „zimne”.

(*Moc cieplna podana przy wodzie 90/70oC i temperaturze powietrza w pomieszczeniu +15oC)

Tabela 2: Głośność pracy kurtyn. (Głośność pracy – poziom ciśnienia akustycznego z odległości 1 i 3 m od kurtyn z uwzględnieniem zdolności pochłaniania pomieszczenia A=50m2 i współczynnika kierunkowego Q=2)
Typ JUWENT KP/BB

Przeznaczenie: zakłady przemysłowe, magazyny, pawilony handlowe itp., bramy o wysokościach od 2 do 6 m.
Kurtyny mogą być umieszczane nad bramami lub z boków bram. Można stosować kilka kurtyn obok siebie. Wykonywane są w dwóch wariantach A i B, w każdym po pięć wielkości. Każda wielkość kurtyny wykonywana jest w kilku długościach.
Dostarczane są z nagrzewnicami: wodnymi, elektrycznymi lub bez nagrzewnic jako tzw. Kurtyny „zimne”. Wariant A odpowiada maksymalnym możliwościom kurtyn. Wariant B jest oszczędny o zwiększonym rozstawieniu wentylatorów i o mniejszej ilości powietrza przystosowany do łagodniejszych warunków pracy kurtyn.

(*Moc cieplna podana przy wodzie 90/70oC i temperaturze powietrza w pomieszczeniu +15oC)

Tabela 3: Głośność pracy kurtyn. (Głośność pracy – poziom ciśnienia akustycznego z odległości 5 m od kurtyn z uwzględnieniem zdolności pochłaniania dźwięku przez pomieszczenie A=100m2)


Tabela 4: Głośność pracy kurtyn. (Głośność pracy – poziom ciśnienia akustycznego z odległości 3 m od kurtyn z uwzględnieniem zdolności pochłaniania dźwięku przez pomieszczenie A=50m2)


Wyposażenie dodatkowe do produkowanych typów kurtyn:

• wyłączniki krańcowe umożliwiające prace kurtyny w czasie otwarcia drzwi lub bramy,
• regulatory prędkości obrotowej wentylatorów (przełączniki gwiazda/trójkąt, regulatory pięciostopniowe lub przemienniki częstotliwości),
• zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe nagrzewnic wodnych,
• elektromagnetyczne zawory sterujące przepływem czynnika w nagrzewnicach wodnych,
• termostatyczne zabezpieczenia przed przekroczeniem bezpiecznej temperatury pracy nagrzewnic elektrycznych,
• elektryczne skrzynki zasilające.
Kurtyny dostarczane są w kolorze RAL 9002, inne kolory wymagają uzgodnienia z producentem.
Oferta obejmuje większą ilość typów kurtyn niż podano w tej informacji i jest ona stale poszerzana w wyniku prac rozwojowych prowadzonych w firmie JUWENT.