Wszystkie budynki posiadają otwory wejściowe w postaci zwykłych drzwi, czy też bram przemysłowych. Zatem są one narażone na duże ruchy powietrza. Przepływ powietrza poprzez otwory jest spowodowany: - różnicą ciśnień (w pomieszczeniu i na zewnątrz), - różnicą temperatur (w pomieszczeniu i na zewnątrz), - prędkością wiatru w pobliżu wejścia.

Pierwszą przyczynę można zlikwidować za pomocą dobrze zbilansowanego systemu wentylacyjnego w budynku.
Od razu na początku należy stwierdzić, iż siła, z jaką przedmuchiwane jest powietrze w wyniku np. dużego podciśnienia w budynku, jest olbrzymia. W związku z tym żadna z produkowanych kurtyn powietrznych nie będzie w stanie przeciwdziałać temu. Można jedynie podjąć próbę walki z tym zjawiskiem poprzez zastosowanie kurtyn powietrznych, wyposażonych w elementy grzewcze o bardzo dużej wydajności. Tylko w ten sposób istnieje szansa zminimalizowania skutków napływu zimnego zewnętrznego powietrza do pomieszczenia.
W związku z tym w dalszej części artykułu będziemy zajmować się ruchami powietrza wywołanymi różnicą temperatur oraz prędkością wiatru.
Przepływ powietrza w wyniku różnicy temperatur:
Ciepłe wewnętrzne powietrze posiada mniejszą gęstość i w związku z tym jest lżejsze niż powietrze zewnętrzne, powodując tym samym różnicę ciśnień w pobliżu drzwi. Konsekwencją tego jest przepływ zimnego powietrza dolnymi partiami otworu i wypychanie ciepłego powietrza poprzez górną część bramy. Zjawisko to jest często nazywane „oddychaniem” budynku.