Już przy pierwszym podejściu Targi Chillventa Nürnberg wywierają wrażenie nie tylko swoją obszerną ofertą dla chłodnictwa, wentylacji i pomp ciepła, ale też poprzez liczby: na ponad 32.000 metrach kwadratowych powierzchni wystawowej netto swoją ofertę prezentuje równo 800 wystawców z 43 krajów. Organizator, NürnbergMesse, spodziewa się przybycia ponad 30.000 zwiedzających specjalistów z całego świata.


„Jako wysoce wyspecjalizowane branżowe targi dla chłodnictwa, wentylacji i pomp ciepła Targi Chillventa stanowią swoistą platformę dla wszystkich z branży“, powiedział Bernd A. Diederichs podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia Targów Chillventa. „Sądzę, że możemy być dumni z tego, że udało się nam, wspólnie z wystawcami oraz najważniejszymi zrzeszeniami branżowymi i naukowymi zorganizować targi o światowym znaczeniu.“


Przy składowaniu towarów łatwo psujących się, przy chłodzeniu ośrodków cyfrowego przetwarzania danych, pomieszczeń, stosowaniu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych czy też w celu wytworzenia wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej – wyroby i usługi branży chłodniczo-klimatyzacyjnej znaleźć można w bez mała we wszystkich dziedzinach życia. 125 milionów urządzeń chłodniczych w prywatnych gospodarstwach domowych i przemyśle pochodzi bezpośrednio z Niemiec. Do tego doliczyć należy setki tysięcy urządzeń klimatyzacji pomieszczeń, większe urządzenia oraz instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, pompy cieplno-grzewcze, urządzenia do schładzania wody dla uzyskania wody zimnej oraz konwektory wentylatorowe i urządzenia chłodzenia stropowego. Obroty branży rosną niezmiennie i proporcjonalnie do zapotrzebowania.
Oferta obejmuje całą branżę chłodniczą
Targi Chillventa w Norymberdze obejmują całą paletę oferty branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. „Bez przesady i z całą pewnością można powiedzieć, że przedstawiciele „Who is Who“ międzynarodowej branży chłodnictwa i klimatyzacji będą obecni w Norymberdze“, mówi Gabriele Hannwacker, kierująca projektem Targów Chillventa. „W centralnych segmentach, takich jak sprężarki, urządzenia klimatyzacyjne oraz wymienniki ciepła obecni są bez mała wszyscy rynkowi oferenci.“
Międzynarodowym charakterem wyróżniają się rówież pawilony krajowe: wystawcy z Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Turcji i Chin na wspólnych stoiskach prezentują swoje róznorodne wyroby i usługi.
Nowych niemieckie przedsiębiorstwa branży chłodniczo-klimatyzacyjnej podczas trzech dni imprezy spotkać można także na jednym ze wspólnych stoisk. Ten zwarty występ ma ułatwić pnącym się w górę, młodym i innowacyjnym firmom początki na rynku. Wspólny projekt poparło Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii wspólnie z Komisją Niemieckiej Gospodarki ds. Wystaw i Targów (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft (AUMA) e.V.).
Pierwsza platforma dla przemysłu pomp cieplnych
NürnbergMesse i BWP, Bundesverband Wärmepumpe e.V. (Federalne Zrzeszenie Pompa Cieplna) stworzyły przemysłowi pomp cieplnych na terenie Targów obszar w postaci „wioski“ - „Industrial Heat Pump Village“ (Przemysłowa Pompa Ciepła). Na powierzchni 400 metrów kwadratowych wystawcy, zrzeszenia i organizacje branżowe prezentują swoje wyroby i usługi ważnym dla nich grupom docelowym. Specjalistyczne forum w „wiosce“ we wszystkie dni trwania targów oferuje odczyty znamienitych referentów. Już w przeddzień specjalistycznych targów, 14 października, pod przewodnictwem Niemieckiego Zrzeszenia Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej (Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e.V. (DKV) odbyło się drugie Międzynarodowe Sympozjum Pomp Cieplnych.
Odkrywanie efektywności energetycznej i potencjałów oszczędności
„Efektywność i oszczędność energetyczna“ jest głównym tematem pierwszych Targów Chillventa. Należy wspomnieć, że 14% łącznego zużycia energii elektrycznej w Niemczech przypada na technikę chłodniczą i klimatyzacyjną, a w liczbach bezwzględnych jest to wielkość rzędu 66 miliardów kilowatogodzin.
Jednym z celów Tragów Chillventa jest pobudzenie i wyostrzenie świadomości klimatycznej i ochrony środowiska naturalnego wśród producentów, eksploatatorów i projektantów urządzeń, aby tym sposobem przyczynić się do redukcji emisji CO2. Branża chłodniczo-klimatyzacyjna podjęłą to wyzwanie już dawno temu. Stosując odpowiednie technologie oraz dzięki możliwości kooperacji między producentami urządzeń i ich eksploatatorami realizuje potencjały oszczędności. Targi Chillventa oferują projektantom pracującym nad rozwojem tych technologii idealną platformę zbytu, ponieważ zwiedzający specjaliści znajdują tu w jednym miejscu zwarte informacje na ten temat, podobnie jak w programie ramowym, który towarzyszy targom:
14.10 br. Odbyło się renomowane sympozjum ASERCOM + EPEE. Zajęło się ono nowymi wytycznymi i rozporządzeniami UE, które wdrożono w życie dla poprawienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska naturalnego. Celem, jaki przyświeca wdrożeniu tych ustaw, jest jeszcze lepsza ochrona środowiska naturalnego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Również w przeddzień targów miała miejsce impreza specjalna instytutu ILK Dresden pod tytułem „Chłodnictwo absporpcyjne i chłodzenie solarne – energetycznie efektywne zabezpieczenie chłodzenia“.

Całodobowe informacje online

Nieodzowna dla szczegółowego planowania targów jest platforma online „ask“-Chillventa. Jej baza danych przez całą dobę zawiera informacje o wystawiających się przedsiębiorstwach i ich wyrobach. Przejrzysty plan terenu ułatwia zwiedzanie targów. Specjalne narzędzie pomaga poza tym w uzgadnianiu terminów. Dzięki niemu zwiedzający mogą szybko i w nieskomplikowany sposób zarówno przed jak i po targach nawiązywać kontakt z wystawcami.
Wszystkie informacje o Targach Chillventa Nürnberg 2008 dostępne są pod linkiem www.chillventa.de