Kurtyna powietrzna DEFENDER stanowi idealne rozwiązanie dla wszelkich budynków użyteczności publicznej, narażonych na konsekwencje częstego otwierania przejść komunikacyjnych.

Kurtyna powietrzna DEFENDER - gwarancja najwyższej jakości
Utrzymanie komfortowych warunków klimatycznych w pomieszczeniach i uniezależnienie ich od zewnętrznych czynników atmosferycznych zawsze stanowiło nie lada wyzwanie. Można powiedzieć, że większość naszych starań w tym względzie skupia się na zmniejszeniu strat ciepła z budynków, a przez to na ograniczeniu środków wydawanych na ogrzewanie. Zapytani o to, jakie środki techniczne wspomagają nas w walce o każdy Joul energii, w większości wskażemy solidnie zaizolowane ściany oraz szczelne drzwi i okna. Podczas gdy strumień ciepła oddawany przez ściany budynku można uznać za niezmienny, izolacyjność drzwi i okien potrafi spaść do zera w chwili ich otwarcia. Problemem staje się infiltracja, przeciągi a także migracja zanieczyszczeń. I tu okazuje się, że nowoczesnym i bardzo skutecznym narzędziem służącym do utrzymania pożądanych parametrów otaczającego nas powietrza, może być ono same.
DEFENDER 1000
Kurtyna powietrzna DEFENDER – bo o niej mowa – stanowi idealne rozwiązanie dla wszelkich budynków użyteczności publicznej, narażonych na wspomniane konsekwencje częstego otwierania przejść komunikacyjnych. Urządzenie produkowane pod wspólną marką VTS EUROHEAT pojawiło się w sprzedaży w listopadzie 2010, stanowiąc alternatywę dla podobnych rozwiązań obecnych na rynku.

Analizę charakterystycznych cech DEFENDERA należy zacząć od relacji prędkości wylotowych i wydatków powietrza urządzeń oferowanych w szerokościach 1; 1,5 oraz 2 metry. Są to prędkości od 9 m/s do 4 m/s w zależności od stopnia regulacji wentylatora oraz wydatki od 2000 m3/h do 4100 m3/h w zależności od wielkości kurtyny, dla urządzeń wyposażonych w nagrzewnice wodne (układy z nagrzewnicą elektryczną oraz bez funkcji grzania odznaczają się jeszcze większymi osiągami). Właśnie ten parametr (iloczyn prędkości powietrza i jego strumienia), przekłada się bezpośrednio na wysoką skuteczność ochrony wnętrza budynku w chwili otwarcia drzwi.
DEFENDER 1500
Analizując typowe zastosowania kurtyn, konstruktorzy DEFENDERA zaproponowali rozwiązanie łączące w sobie optymalne gabaryty, moc zainstalowanego silnika i wydatek wentylatora. Wszystkie wielkości i typy urządzeń wyposażone są w silnik o mocy nominalnej 0,4 kW, co gwarantuje zasięg do 3,5 metra, niezależnie od konfiguracji urządzenia. Warto wspomnieć, że zastosowanie tego samego typu silnika do wszystkich trzech wielkości kurtyn przekłada się bezpośrednio na optymalizację kosztów produkcji po stronie producenta, a pośrednio – po stronie klienta – na atrakcyjną cenę.
Konstruktorzy skupili również uwagę na zmniejszeniu do minimum hałasu generowanego przez wentylator. Poza precyzyjnym wyważaniem, dla polepszenia walorów akustycznych, wirnik DEFENDERA posiada podział na szereg odcinków, dla których zastosowano względne kątowe przesunięcia położenia łopatek. W efekcie sprawiono, że poszczególne hałasy, generowane na poszczególnych odcinkach wentylatora, opuszczają urządzenie w różnych fazach, praktycznie likwidując znane, niemiłe odczucie „dudnienia”.

Gruntowej zmianie konstrukcyjnej podano wymiennik wodny DEFENDERA. Obecnie urządzenie posiada klasyczny, dwurzędowy wymiennik wodny, którego architektura została opracowana z myślą o zapewnieniu równomiernego rozkładu temperatury na całej jego szerokości, nawet przy bardzo niskim natężeniu przepływu czynnika, rzędu 0,1 m3/h. A wszystko to dla zapewnienia stabilnej, minimalnej mocy grzewczej w okresach przejściowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich wydatków powietrza nawiewanego.
Projektując nowy wymiennik, jego konstruktorzy – poza zagwarantowaniem właściwych osiągów – zadbali również o detale istotnie wpływające na wygodę obsługi kurtyny, przy różnych wariantach jej instalacji.
DEFENDER 2000
Nagrzewnica DEFENDERA posiada aż trzy zawory, których rola w układzie zmienia się w zależności od tego, czy kurtyna jest zamontowana jako pozioma bądź pionowa. Dla każdego wariantu (w przypadku pionowego – instalacja lewa bądź prawa) do obsługi wymiennika stosowane będą dwa, spośród trzech zaworów: jeden jako odpowietrzający, drugi – spustowy. Miejsca wyprowadzenia zaworów zostały dobrane tak, aby były one jak najdalej od wszelkich instalacji elektrycznych kurtyny.

Alternatywnym urządzeniem oferującym funkcje ogrzewania powietrza jest DEFENDER EH, wyposażony w nagrzewnicę elektryczną. Jej moc, zależnie od wielkości kurtyny wynosi odpowiednio 7 kW, 13 kW oraz 19 kW, przy czym istnieje możliwość jej ograniczenia, zamieniając konfigurację zasilania elementów grzejnych z trójkąta na gwiazdę.

Nowością zastosowaną przez VTS EUROHEAT jest typ zastosowanej grzałki elektrycznej. Znana pod pojęciem PTC (Positive Temperature Co-efficient) odznacza się tym, że jej własna rezystancja rośnie wraz ze wzrostem jej temperatury. Co za tym idzie? Przede wszystkim nieporównywalnie zwiększone bezpieczeństwo dla samego urządzenia i użytkowników, gdyż grzałka wykazuje tendencję do samoistnej stabilizacji temperatury elementów grzejnych na z góry ustalonym poziomie. Należy również zauważyć, że ten typ grzałki będzie samoistnie dostosowywał swoją moc grzewczą do temperatury powietrza zasysanego do kurtyny. Im jest ono zimniejsze – tym intensywniejsze wychłodzenie grzałki a tym samym zmniejszenie jej rezystancji. W konsekwencji nastąpi wzrost prądu i mocy oddawanej do powietrza nawiewanego, oczywiście do określonej wartości granicznej.

Istotnym ułatwieniem podnoszącym atrakcyjność DEFENDERA jest metoda jego instalacji. Konstruktorzy zaproponowali tu system oparty na szynie montażowej, po której przesuwać możemy uchwyty kotwione bezpośrednio do ściany. Mamy zatem rozwiązanie, w którym to urządzenie dostosowuje się do warunków instalacji, a nie odwrotnie.

Trzeba przyznać, że DEFENDER, to produkt, którego konstrukcja i parametry techniczne stanowią odpowiedź na dzisiejsze wymogi stawiane kurtynom powietrznym. Cały projekt to z jednej strony szereg przemyślanych rozwiązań, poprawiających funkcjonalność jego pracy, z drugiej – nowoczesna obudowa, do wykonania której wykorzystano innowacyjną metodę łączącą technologię wtrysku i wytłaczania tworzyw sztucznych. Sam wygląd urządzenie zawdzięcza współpracy inżynierów VTS EUROHEAT i jednej z wiodących skandynawskich firm projektowych, specjalizujących się we wzornictwie przemysłowym. Pod tym względem, DEFENDER z całą pewnością stanowi konkurencyjny produkt na rynku kurtyn powietrznych.

Wszystkie kurtyny DEFENDER i nagrzewnice wentylatorowe VOLCANO (kolejny topowy produkt firmy EUROHEAT) objęte są standardową 2-letnią gwarancją producenta, oferując możliwość dodatkowego, bezpłatnego jej rozszerzenia do 3 lat. Aby to uczynić, należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.vtsgroup.com.

Autor: Cyprian EstembergŹródło: VTS Polska Sp. z o.o.