Kurtyna powietrzna to urządzenie służące do oddzielenia dwóch klimatów, zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą strumienia powietrza.

Zadaniem kurtyny powietrznej jest najczęściej ochrona otworu wejściowego przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz w czasie gdy drzwi są stale otwarte. Na ogół, nie ma konieczności stosowania kurtyny powietrznej przy zamkniętych drzwiach. Kurtyna powietrzna zapewnia dodatkowo przy otwartych drzwiach: ochronę klimatyzowanego wnętrza w lecie, ochronę przed owadami i zanieczyszczeniami.
Rysunki pokazują jak zmienia się rozkład temperatury wewnątrz pomieszczenia przy otwartych drzwiach dla drzwi bez kurtyny oraz wyposażonych w kurtynę.
Podstawową funkcją wejść jest umożliwienie komunikacji, ale otwarte drzwi mogą zakłócać klimat i komfort wewnątrz budynku. Często, wpływa to na wzrost zużycia energii i powoduje problemy zdrowotne zatrudnionego personelu. W takich sytuacjach kurtyny powietrzne są doskonałym rozwiązaniem nie stwarzającym barier fizycznych. W wielu krajach używanie kurtyn powietrznych jako niewidzialnych drzwi jest bardzo popularne. Urządzenia te, umieszczane nad otwartymi drzwiami zapobiegają niekorzystnym wpływom powietrza zewnętrznego na klimat wewnątrz. Przez cały rok kurtyny powietrzne utrzymują we wnętrzu budynku ciepło i komfort.