Elearning-training.com proponuje kursy on-line dotyczące wiedzy z zakresu f-gazów.

Kurs z F-gazów on-line

Proponuje kursy f-gazowe:

- FG01 – F-Gas Regulations - Preparation Theory Course
- FG02 – F-Gas Regulations - Preparation Theory Course

Są to szkolenia on-line, które pozwalają przygotować się do oficjalnego egzaminu f-gazowego (certyfikat).
Wygodnie, bez presji i we własnym tempie. Powtarzaj tyle razy, ile uważasz za konieczne.