Data rozpoczęcia
2009-12-02
Data zakończenia
2009-12-03

termin: 02-03.12.2009 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Kurs początkowy tzw. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
Czas trwania: szkolenia trwają 2 dni (16 h)
Koszt: 800 PLN/os.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karta zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji