Data rozpoczęcia
2009-12-11
Data zakończenia
2009-12-11

termin: 11-12.12.2009 miejsce: Niwy k. Bydgoszczy


Ochronę warstwy ozonowej należy zwiększyć przez racjonalne stosowanie substancji zubożających tę warstwę. Na mocy obowiązujących aktów prawnych, a szczególnie Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. nr 121 p.1263) oraz wydanego na jej podstawie przepisu wykonawczego - Rozporządzenia MGiP z 16 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 195 p. 2009), zobowiązuje użytkowników do odbycia stosownych przeszkoleń oraz uzyskania Świadectw Kwalifikacji niezbędnego do wykonywania pracy podczas kontaktu z substancjami kontrolowanymi oraz obrotu nimi. Od stycznia 2006r. posiadanie niniejszego Świadectwa jest warunkiem koniecznym.
W celu umożliwienia Państwu spełnienie tych wymagań Stowarzyszenie ITMP wespół
z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego przy Firnie Chłodnictwo - Klimatyzacja
inż. W. Nekanda Trepka proponuje udział w odpowiednim kursie początkowym i egzaminie
w celu uzyskania wymaganego Świadectwa w zakresie:


Naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających
substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami (grupa II)

oraz
Demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych,
recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami
przeznaczonymi do tego celu (grupa IV).

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w Ośrodku Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego Chłodnictwa Klimatyzacji, ul. Szosa Gdańska 40 Niwy,
86-031 Osielsko (siedziba Firmy).
Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi:
- grupa II 695,- PLN oraz opłata egzaminacyjna w wysokości 150,- PLN;
- grupa IV 450,- PLN oraz opłata egzaminacyjna w wysokości 120,- PLN.
W cenie szkolenia zapewniamy: 2 obiady, bufet kawowy i materiały szkoleniowe.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik kursu przystępuje do egzaminu, po złożeniu, którego otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat od daty wydania.
Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej karcie zgłoszenia.
O terminie kursu powiadomimy indywidualnie, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:
(052) 324 05 27/25, fax (052) 324 05 29, w dniach Pn - Pt, godz. 8.00 - 15.00.
Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość zapewnienia noclegu.
Gwarantujemy w pełni profesjonalne szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców gotowych do kreatywnej dyskusji na temat problemów
z jakimi borykają się kursanci.
Dokładamy wszelkich starań, by każdy uczestnik był usatysfakcjonowany
z prowadzonych przez Nasz Ośrodek szkoleń.
Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa

zarządzane przez firmę Chłodnictwo-Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka
kontakt: Pan Grzegorz Starszak i Pani Natalia Chmielewska, tel.: (052) 324-05-25/27, faks: (052) 324-05-29, e-mail: g.starszak@trepka.com.pl; n.chmielewska@trepka.com.pl
Do pobrania: Karta Zgłoszenia