Data rozpoczęcia
2010-09-29
Data zakończenia
2010-09-30
Miejsce
Poznań


Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników
egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na
czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in.
R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A
i R507.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane
na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.
Uznawanie Świadectw Kwalifikacji wymienionych powyżej za certyfikaty
tymczasowe wygasa z dniem 4 lipca 2011 r.

Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej [attach=attach1]Karty zgłoszenia uczestnictwa[/attach] na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. 061 850 75 05 oraz 061 850 75 14, fax 061 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

Źródło: ''