Data rozpoczęcia
2008-04-09
Data zakończenia
2008-04-09

termin: 09-10.04.2008 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Kurs początkowy tzw. szkolenie "ozonowe"
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Szkolenia tego typu realizujemy w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009) w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim ogólnym bądź zasadniczym zawodowym.
Terminy: 5-6 marca 2008, 9-10 kwietnia 2008, 14-15 maja 2008, 11-12 czerwca 2008
Czas trwania: max 2 dni/16 h
Koszt: 800 PLN/os.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji