Data rozpoczęcia
2005-06-02
Data zakończenia
2005-09-16

termin: 16-17.09.2005 r. miejsce: KoszalinPolitechnika Koszalińska
Centrum Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła

Park Naukowo Techniczny

zaprasza na:
KURS POCZĄTKOWY
dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami

Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 (Dz.U.Nr120 poz.1263) nakłada obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby obsługujące urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła. Zgodnie z art.9 w/w ustawy działalność polegająca na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (m.in. niektóre czynniki chłodnicze) oraz obrotu tymi substancjami może prowadzić jedynie osoba posiadająca Świadectwo Kwalifikacji.
Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze odpowiednich certyfikatów, serdecznie zapraszamy na szkolenie umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji dającego prawo wykonywania zawodu w kontakcie z substancjami kontrolowanymi.
Centrum Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła Politechniki Koszalińskiej przy udziale pracowników Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna cykl szkoleń umożliwiający podniesienie posiadanych kwalifikacji oraz uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Kurs obejmuje 16 godzin (w tym 4 godz. zajęć praktycznych). Po zakończeniu kursu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik kursu otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji.
Dla osób z długoletnim doświadczeniem istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu bez konieczności uczestnictwa w kursie (zgodnie z wymogami ustawy osoba taka musi legitymować się wykształceniem min. średnim).
Dla uczestników szkoleń zapewniamy materiały dydaktyczne, stanowisko laboratoryjne do zajęć praktycznych oraz posiłek w przerwie pomiędzy wykładami. Istnieje również możliwość rezerwacji miejsc noclegowych.
Informacje na temat szkoleń znajdują się również na stronach internetowych Politechniki Koszalińskiej http://www.tu.koszalin.pl/parknt/centrum_chkip.htm
Osoby, które chciałyby wziąć dział w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie "karty zgłoszeniowej".
Do pobrania: karta_szkolenia.doc

Najbliższe terminy szkoleń i egzaminów:


17-18 czerwca 2005
22-23 lipca 2005
12-13 sierpnia 2005
16-17 września 2005

Więcej informacji na stronie www.tu.koszalin.pl/parknt/centrum_chkip
Kontakt:
Politechnika Koszalińska
75-620 Koszalin
ul. Racławicka 15-17, blok C, pok. 212, pok. 215
tel. +94 34 78 466, +94 34 78 378
tel./fax +94 342 40 66
e-mail: bohdal@lew.tu.koszalin.pl
www.tu.koszalin.pl, www.tu.koszalin.pl/parknt/centra.htm