Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o. z Wieliczki razem z firmami z branży wpadło na pomysł zorganizowania kursu montażu klimatyzacji.

Jednodniowy kurs montażu klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych, pomp ciepła i systemów solarnych przeznaczony jest dla monterów instalacji i urządzeń sanitarnych.
Kurs składa się z dwóch części:
1. Część teoretyczna - 8 godzin lekcyjnych, obejmuje zagadnienia:
- czynniki chłodnicze
- podstawy klimatyzacji
- pompy ciepła
- systemy solarne
- rury, kształtki stosowane w chłodnictwie
- luty i lutowanie twarde
2. Część praktyczna - 2 godziny ćwieczeń montażowych oraz wykonywania połączeń instalacji poprzez lutowanie twarde.
Po części praktycznej przychodzi czas na dwustopniowy egzamin:
- teoretyczny: w formie testu
oraz
- praktyczny: ocena prawidłowego montażu i jakości wykonywanych połączeń lutowych.
Najbliższy termin kursu jest planowany w 48. tygodniu 2004 r. Dokładny termin zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników - grupy min. 15 osób.
Podobny kurs odbył się w pierwszej połowie tego roku.
Po przeszkoleniu i pomyślnie zdanym egzaminie otrzymuje się specjalne zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu. Dokumenty te, jak napisano na stronie CSZ: uprawniają do montażu urządzeń będacych przedmiotem kursu, wykonywania instalacji i ręcznego lutowania.
Wykładowcami są praktycy. Kurs jest jednodniowy. Opłata za uczestnictwo wynosi 400 zł.
Kursy odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o. w Wieliczce przy ul. A. Grottgera 58 (siedziba firmy "HERZ"). Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursów i egzaminów poza Centrum Szkolenia, na terenie całej Polski.
Zobacz też:
- o kursie montażu klimatyzacji
- o Centrum Szkolenia Zawodowego
- współpraca
- kontakt