Data rozpoczęcia
2012-12-10
Data zakończenia
2012-12-12
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Kurs lutowaczy gazowych - lutowanie twarde


Terminy:
- kurs pełny w dniach: 15-19.10.2012; 10-14.12.2012
- kurs skrócony w dniach: 15-17.10.2012; 10-12.12.2012

Kurs jest przeznaczony dla:
Uczestników nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego oraz dla osób posiadających przeszkolenie w zakresie spawania gazowego

Cel kursu - uzyskanie:
zdobycie umiejętności w zakresie ręcznego lutowania gazowego (miedź, mosiądz, stal nierdzewna) i przygotowanie do zdania egzaminu końcowego – zdobycie wymaganych uprawnień.

Zasady doboru uczestników.
Na kurs lutowania gazowego mogą być przyjęci kandydaci , którzy:
- ukończyli co najmniej szkolę podstawową lub szkołę zawodową,
- ukończyli 18 rok życia,
- posiadają zdolność do wykonywania zawodu lutowacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.
W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książeczkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o lutowanie gazowe.

Czas trwania i sposób organizacji
Kurs przeprowadzany jest w:
• formie pełnej - przeznaczony dla osób nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego
– łącznie 40 godz. = 5 dni (w tym egzamin),
• formie skróconej – przeznaczony dla osób posiadających przeszkolenia w zakresie spawania gazowego - łącznie – 3 dni (w tym egzamin),
• egzamin końcowy po zakończeniu szkolenia składa się z dwóch etapów:
- Etap 1 – egzamin pokursowy, którym objęci są wszyscy uczestnicy szkolenia – wydanie stosownego zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach,
- Etap 2 – egzamin przed Jednostką Notyfikowaną składany wg wymagań normy PN-EN 13133, którym objęci będą kursanci, którzy zaliczyli egzamin wg Etapu 1 oraz wyrazili gotowość uzyskania certyfikatu uprawniającego do lutowania twardego wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną: Urząd Dozoru Technicznego lub Technische Überwachung Verein (TÜV SÜD).

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora szkolenia:
- tel. 52/ 324 05 25, kom. 784 075 860.
- lub e -mail: g.starszak@trepka.com.pl

Miejsce szkolenia:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25; fax 52 324 05 29

Źródło: ''