Aż 85%¹ osób planujących w ciągu najbliższych dwóch lat zakupić mieszkanie, jako jeden z czynników decydujących o jego wyborze, wskazuje przyszłe koszty eksploatacyjne, których dużą część stanowią koszty związane z ogrzewaniem.

Kupujesz mieszkanie – sprawdź, w jaki sposób będzie ogrzewane.
Eksperci Warszawskiego Ciepła podkreślają, że warto zwrócić uwagę, skąd ciepło będzie dostarczane do inwestycji – czy z indywidualnych kotłowni korzystających z gazu lub oleju opałowego, czy też będzie to ciepło sieciowe z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło sieciowe jest najbardziej ekonomicznym sposobem ogrzewania. Porównując ceny ogrzewania – ciepło sieciowe jest aktualnie tańsze od ogrzewania gazem o 26%, a w przypadku oleju opałowego o 48%!

- Na cenę ciepła sieciowego mają wpływ dwa czynniki – koszt produkcji oraz koszt dystrybucji. Ciepło dla mieszkańców Warszawy produkowane jest w elektrociepłowniach należących do Vattenfall Heat Poland, które produkują ciepło w kogeneracji. W jednym procesie technologicznym wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna, co pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa w stosunku do produkcji w dwóch odrębnych zakładach. Za dystrybucję ciepła na terenie Warszawy odpowiada Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które dzięki właściwemu zarządzaniu systemem ciepłowniczym oraz jego stałej i sukcesywnej modernizacji może zaoferować odbiorcy końcowemu niski koszt dystrybucji ciepła. Obie instytucje podlegają kontroli państwowego regulatora, którym jest Urząd Regulacji Energetyki. Każda planowana zmiana cen jest przez niego weryfikowana – wyjaśnia Piotr Stachowiak, ekspert Warszawskiego Ciepła² .

Warszawiacy, którzy wzięli udział w badaniu „Postrzeganie ciepła sieciowego wśród osób zamierzających kupić mieszkanie” jako największy atut ogrzewania wskazywali właśnie ekonomiczność. Poza tym, respondenci doceniali jego niezawodność, bezobsługowość oraz dostępność.

- Warszawskie Ciepło odpowiada na potrzeby i oczekiwania warszawiaków – jest niezawodne. Pracownicy SPEC dbają o to, by system ciepłowniczy działał sprawnie przez cały rok. Węzły cieplne są bezobsługowe, a dzięki automatyce pogodowej dostarczają ciepło w ilości odpowiadającej aktualnym potrzebom obiektu. Z tej funkcji korzysta obecnie ponad 76% naszych klientów. Ewentualne problemy eksploatacyjne eliminujemy niezwłocznie, m.in. dzięki działającemu całodobowo Pogotowiu Ciepłowniczemu. – informuje Jerzy Palczewski ekspert Warszawskiego Ciepła³ .

Ponadto, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej jest bezpieczne dla zdrowia i życia jego użytkowników. Nie wymaga, ani nie narzuca, obowiązku przestrzegania żadnych sposobów postępowania, czy zachowania środków ostrożności. Cecha ta jest doceniana przez ponad połowę warszawiaków, którzy już są odbiorcami ciepła.

Warto podkreślić, że dla 69% osób planujących w ciągu najbliższych dwóch lat zakupić mieszkanie, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej będzie dodatkowym atutem mieszkania przy jego wyborze.

Warszawskie Ciepło - background
Warszawskie Ciepło to projekt edukacyjno-informacyjny skierowany do mieszkańców Warszawy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy warszawiaków na temat racjonalnych, efektywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania stołecznych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła sieciowego. Akcja edukacyjna rozpoczęła się w 2009 roku. Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są: Vattenfall Heat Poland S.A., Urząd m.st. Warszawy oraz Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
www.warszawskiecieplo.pl


1. „Postrzeganie ciepła sieciowego wśród osób zamierzających kupić mieszkania” - badanie wśród osób zamierzających kupić mieszkanie w Warszawie, TNS OBOP, 26.09.2009r.
2. Piotr Stachowiak, Specjalista ds. Rozwoju Rynku, Vattenfall Heat Poland S.A.
3. Jerzy Palczewski - Dyrektor Pionu Eksploatacji i Produkcji, SPEC S.A.
4. „Co warszawiacy wiedzą na temat ciepła”, TNS OBOP, październik 2009 r.
Źródło: ''