Mam dostęp do słomy, siana, itp. Chciałbym kupić urządzenia do produkcji pelletu (rozdrabniacz i pelleciarkę) i piec na pellet. Wszystko miałoby służyć na własny użytek. Czy istnieje możliwość jakiejś dotacji na ten zakup?

Aktualnie nie istnieją żadne dotacje, które umożliwiają osobom fizycznym uzyskać dotacje na ten cel.
Jednakże przedsiębiorstw w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 może się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Gdyby więc chciał Pan produkować i oferować dany produkt to możliwe byłoby ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działanie III.2.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość projektu netto to 8.000.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Łódzkiego.

(2008.08.11, woj. łódzkie)