Wiceminister sprawiedliwości Igor Dzialuk, ogłosił, że już 7 mln ksiąg wieczystych w Polsce jest dostępnych w formie cyfrowej. Resort chce, by były one dostępne w Internecie. Po


Informatyzacja ksiąg wieczystych prowadzona jest w Polsce od 2003 r. Odbywa się to w drodze tzw. migracji w specjalnie do tego powołanych ośrodkach migracyjnych. Operacja ta ma przeciwdziałać opóźnieniom w załatwianiu spraw w sądach wieczystoksięgowych.
dczas IV Kongresu Gospodarki Elektronicznej wiceminister ogłosił, ze resort "pracuje już nad dostępem online do ksiąg wieczystych".

"Chcemy także, żeby istniała możliwość wydruku księgi wieczystej, jako dokumentu prywatnego. (...) Poprzez umożliwienie jego weryfikacji on-line w każdym czasie dokument ten korzystałby z pewnego domniemania prawdziwości"
– dodał Dzialuk.
Kolejny projekt informatyczny prowadzony przez ministerstwo dotyczy elektronicznego postępowania upominawczego. Ma on zostać wdrożony od 1 stycznia 2010 r.

Źródło: PAP