Data rozpoczęcia
2009-11-26
Data zakończenia
2009-11-26

termin: 26.11.2009 miejsce: Warszawa


Konferencja odbędzie się dnia 26 listopada 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie i połączona będzie z uroczystą Galą wręczenia nagród w Międzynarodowym Konkursie "EuroCertyfikat 2009". Konferencja i Gala wręczenia EuroCertyfikatów objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Statuetka "EuroCertyfikat" jest to prestiżowe europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju i spełnieniem surowych norm jakości. Uzyskanie tego wyróżnienia zapewnia prestiż, a finaliści Konkursu uczestniczą w Europejskim Programie Promocji Jakości, który stanowi doskonałą okazję do promocji firmy na rynku polskim i europejskim, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, co bezpośrednio przyczyni się do znacznego zdynamizowania rozwoju przedsiębiorstwa.
Tematyka Konferencji została przygotowana z myślą o przedsiębiorcach, kadrze zarządzającej firm oraz przedstawicielach instytucji samorządowych. Prelegentami będą wybitni specjaliści praktycy i eksperci z dziedziny funduszy Unii Europejskiej, źródeł pozyskiwania dofinansowania inwestycji, restrukturyzacji wierzytelności, ryzyka kredytów, systemów zarządzania w organizacjach oraz szkoleń.
Głównym celem konferencji jest przedstawienie fachowej wiedzy oraz doświadczeń, niezbędnych do pobudzenia rozwoju polskich przedsiębiorstw w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz promocję jakości zarządzania w przedsiębiorstwach. Wśród celów konferencji, szczególnie godnymi uwagi są również:
- pobudzenie przedsiębiorczości poprzez promocję wykorzystania Funduszy Europejskich dla współfinansowania inwestycji w przedsiębiorstwach i samorządach,
- określenie możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, możliwości restrukturyzacji wierzytelności bankowych oraz przybliżenie ryzyk kredytu kupieckiego,
- promocja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,
- wskazanie najlepszej drogi rozwoju poprzez szkolenia,
- wskazanie możliwości dofinansowania szkoleń pracowników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnicy Konferencji otrzymają wiele istotnych wskazówek niezbędnych dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, których to menedżerowie rozumieją konieczność sprostania konkurencji jednolitego rynku europejskiego.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji, proszone są o kontakt pod numerem tel. (085) 744 20 11.
Dodatkowe informacje można znaleźć w poniższych załącznikach:
Formularz zgloszeniowy 2009.pdf
Formularz zgloszeniowy 2009.rtf
PLAN KONFERENCJI EC 2009.JPG
Zaproszenie na Konferencje EC2009.JPG