Przyjęty przez rząd projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej przewiduje zniesienie dotychczasowych ograniczeń: badania naukowe będzie można wrzucać w koszty.

Jeśli firma zakupi technologię, wówczas 30 procent jej wartości odliczy od podstawy opodatkowania. Małe firmy będą mogły odliczać nawet 50 procent.
Finansowaniu i wdrażaniu nowych technologii ma służyć tzw. kredyt technologiczny, który udzielać będzie BGK.
Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług z tej inwestycji, będzie mógł umorzyć połowę wartości kredytu (po 10% rocznie). Maksymalny kredyt – 2 mln euro w zł.
Zobacz: Rządowy projekt ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki