Firma Kratki.pl wyróżniona w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zdobywając tytuł i medal „Wybitny Eksporter Roku 2011”.

Kratki.pl = Wybitny Eksporter Roku 2011
Nagrodę wraz z Listem Gratulacyjnym odebrał właściciel firmy Kratki.pl - pan Marek Bal - 24 listopada 2011 r. w Warszawie w hotelu „Marriott”, podczas IX Kongresu Eksporterów Polskich i Gali Finałowej Konkursu.

Wybitny Eksporter Roku 2011. Fot. Kratki.pl
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacją zrzeszającą ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów Polski. Prowadzi działalność od pięciu lat i utrzymuje kontakty z ponad 5000 spółek na terenie kraju. Prowadzi także aktywną działalność na rzecz swoich członków i eksporterów.
Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw promujących polski eksport, organizuje spotkania i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest promocja eksportu, informacja
i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Źródło: Kratki.pl Marek Bal