Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. została laureatem ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2011: APS S.A.
Firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (APS S.A.) z województwa podlaskiego została podwójnym laureatem konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011, zdobywając wyróżnienia w kategoriach konkursu:
- "Innowacyjny Projekt Unijny" za projekt pt. "Rozwój potencjału innowacji firmy APS SA poprzez inwestycje"
- tytuł "Innowacyjna firma" - wyróżnienie.

Gratulujemy!


O firmie APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
APS Automatyka-Pomiary-SterowanieAutomatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. oferuje kompleksowe usługi z automatyki przemysłowej. Zaliczana jest do grupy najbardziej prężnych przedsiębiorstw tej branży na terenie Polski. Firma istnieje od roku 1994, powstała w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S. A.. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników oraz wdrożeniu nowoczesnego systemu zarządzania APS. S.A. szybko znalazła się w krajowej czołówce firm specjalizujących się w tej dziedzinie.
Spółka proponuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie automatyki przemysłowej i automatyzacji procesów. Szczególną uwagę zwracamy na ciągłe udoskonalanie oferty i wprowadzanie innowacji technicznych. Dzięki długoletniej obecności na rynku, znajomości jego realiów, posiadanemu know-how oraz inwestycjom w kapitał ludzki, doskonale potrafimy dostosować się do potrzeb poszczególnych klientów, zaś poszczególne przedsięwzięcia realizowane są przez nas profesjonalnie oraz kompleksowo.
O Konkursie Krajowi Liderzy Innowacji
Krajowy Lider Innowacji i RozwojuIdeą konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji" jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
Począwszy od 2008 roku Konkurs identyfikuje projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym funkcjonujące w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Uczestnikami konkursu mogą być:
Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty).
Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, Gmin, Organizacji oraz innych podmiotów jest bezpłatne.
Konkurs składa się z dwóch edycji tj. regionalnej (16 województw) oraz edycji ogólnopolskiej. Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegają się o tytuły w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Wizjoner IT, Dynamicznie rozwijająca się firma.
Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" odbyło się w dniu 26.01.2012 r. w Warszawie.