Zakończyła się kolejna edycja konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju".

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010
Krajowi Liderzy Innowacji
W tegorocznej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń, a ich ilość i jakość świadczą o właściwym kierunku rozwoju realizowanego projektu.

W listopadzie oraz grudniu br. na terenie całego kraju odbędzie się cykl seminariów „Innowacje bliżej nas”, podczas których zostaną m.in. ogłoszone wyniki edycji regionalnych konkursu.

Ideą konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być:
Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty)

Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, Gmin, Organizacji oraz innych podmiotów jest bezpłatne.

Uczestniczące w konkursie podmioty ubiegają się o tytuły w następujących kategoriach:
Innowacyjna firma
Innowacyjny produkt
Innowacyjna usługa
Innowacyjna gmina
Innowacyjna organizacja
Innowacyjny projekt unijny
Dynamicznie rozwijająca się firma
.

Konkurs składa się z dwóch edycji tj. regionalnej (16 województw) oraz edycji ogólnopolskiej. W poszczególnych województwach przeprowadzone będą seminaria „Innowacje bliżej nas” połączone z ogłoszeniem wyników na szczeblu regionalnym, a konkurs zakończy ogłoszenie wyników ogólnopolskich, które odbędzie się w Warszawie w grudniu 2010 r.

Informacje na temat tegorocznej i poprzednich edycji konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.liderzyinnowacji.pl