Uprzejmie informujemy, iż uruchomiony został internetowy serwis Krajowego Forum Chłodnictwa.

Oto adres strony:
www.forum-chlodnictwa.org.pl
Na www znaleźć można podstawowe informacje na temat Krajowego Forum Chłodnictwa - Związku Pracodawców, jego celów, wykaz aktów prawnych branży chłodniczej, listę członków Forum, aktualności.
Krajowe Forum Chłodnictwa powstało w dniu 17 maja 2000 roku.
Nadrzędnym celem KFCh jest rozszerzanie współpracy i porozumienia pracodawców branży chłodniczej ze środowiskiem pracowników oraz użytkowników urządzeń chłodniczych. Za bardzo ważną kwestię uznaje również podnoszenie standardów etycznych i zawodowych.
Forum zamierza dbać o prawa i interesy firm z branży, szczególnie wobec organów państwowych i nieuczciwej konkurencji.
Akty prawne oraz normy i wymagania techniczne w zakresie urządzeń chłodniczych powinny być konsultowane z KFCh. Tylko wówczas będziemy mieć pewność, że nowo wprowadzane w Polsce przepisy prawne będą spójne zarówno z legislacją Unii Europejskiej, jak i z realiami krajowego rynku chłodniczego.
Więcej: Krajowe Forum Chłodnictwa